Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pääomasijoittaminen, Teollisuus, Kehittyvät markkinat, Kiina, Infrastruktuuri
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 17.1.2014

High Growth Markets - kasvua kehittyviltä markkinoilta 

Sijoittajien kannattaa suunnata katseensa myös BRIC-maita edemmäksi, sillä monet vielä kehittymättömät markkinat ovat valmiina kasvuun. Kasvutalouksien tarjoamien mahdollisuuksien lisääntyessä kyseiset maat ovat tärkeitä kohdemarkkinoita pitkän tähtäimen investointistrategioita laativille kansainvälisille yrityksille.
High Growth Markets julkaisun kansikuva
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

KPMG:n High Growth Markets – maailman kasvutalouksien tarjoamia investointimahdollisuuksia kartoittava julkaisu – tarkastelee tuoreimmassa numerossaan näitä markkinoiden kasvuun ja kehitykseen liittyvä kysymyksiä niin Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa kuin Aasiassakin.

 

Julkaisussa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 

 

  • Etelä-Amerikan talouskasvu on hiipunut viimeisen parin vuoden ajan, ja talouden elpyminen kärsii alueen edelleen heikosta infrastruktuurista. Miten infrastruktuurihankkeita voidaan vauhdittaa yksityisen pääoman avulla? 
  • Andeilla on käynnissä kunnianhimoinen hanke, kun suunnitteilla on vuoriketjun alittava tunneli, joka valmistuessaan ensi vuosikymmenellä yhdistää Argentiinan, Brasilian ja Chilen ja lyhentää mantereen yhteyksiä Aasiaan. Mistä löytyy rahoitus ja miten hankkeen on tarkoitus edetä?
  • Kuusi maailman nopeimmin kasvavaa taloutta sijaitsee Afrikan mantereella. Afrikan haasteena on, että markkinat eri maissa ovat kehityskulussaan vielä eri asteella muodostaen näin erittäin monenkirjavan kokonaisuuden. Positiivisena esimerkkinä myönteisestä kehityksestä on mantereen väkirikkain maa Nigeria, jossa kulutuskysyntä niin tuote- kuin palvelumarkkinoilla on kasvussa. Myönteinen kehitys luo ja vahvistaa uutta kuvaa siitä, että Afrikka ei enää ole pelkkä raaka-aineiden tuottaja, vaan että alueen talouksien rakenteet kehittyvät ja monipuolistuvat. 
  • Euroopan viimeaikaisten talousongelmien ei pidä antaa peittää alleen niitä mittavia saavutuksia, joita EU:n alueella on saatu aikaan viimeisen 50 vuoden aikana. Miten käy Kaakkois-Aasiassa - onnistuuko Kaakkois-Aasian talousyhteisö ASEAN (AEC) toistamaan eurooppalaisen menestystarinan, kun rakenteilla on vapaakauppa-alue, johon kuuluu 10 maata ja yli 600 miljoonaa ihmistä. 
  • Löytyisikö varjopankkijärjestelmistä ratkaisu pääomamarkkinoiden vauhdittamiselle niin kypsillä kuin kehittyvillä markkinoilla? Asianmukaisesti säädeltynä kyllä, uskoo professori Hal S. Scott, joka johtaa kansainvälisten rahoitusjärjestelmien tutkimusohjelmaa Harvardin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
 

Jaa sisältö

Share this