Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kehittyvät markkinat, Kiina
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 5.2.2013

Infrastructure in China - Sustaining quality growth 

Julkaisussa tarkastellaan sitä, miten Manner-Kiinan infrastruktuurihankkeet ovat edenneet vuodesta 2009 alkaen, ajankohtana, jolloin maan infrasektori on hyötynyt Kiinan hallituksen myöntämien kannustinpakettien ansiosta. Infrastruktuurihankkeiden määrä on kasvanut merkittävästi tänä ajanjaksona.
Infrastructure in China
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.
Raportissa käydään läpi myös sitä, miten Kiinan 12. Viisivuotissuunnitelma (2011- 2015) vaikuttaa infrastruktuurihankkeisiin. Nopean taloudellisen kasvun tavoitteet tekevät nyt tilaa laadun parantamiselle ja kestävän kasvun luomisen edellytyksille kannustamalla niin julkis- kuin ykstyissektorin toimijoita muun muassa energiatehokkuuteen ja resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen.
 

Jaa sisältö

Share this