Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Julkishallinto, Infrastruktuuri
  • Päivämäärä: 18.5.2011

Muutostuulia satamien rakenteissa (18.5.2011) 

Viime aikoina on ollut meneillään paljon muutoksia Suomen satamien organisaatioissa ja hallinnossa. KPMG on ollut mukana lukuisissa hankkeissa, erilaisissa rakennejärjestelyissä sekä yhtiöittämisprosesseissa.

Uusi HaminaKotkan Satama Oy aloitti toimintansa 1.5.2011. KPMG:n Julkishallinnon virtuaaliorganisaatio on neuvonut Kotkan Satama Oy:tä ja Haminan Satama Oy:tä vaihtoehtoisten taloudellisten ja hallinnollisten ratkaisujen vaikuttavuusanalyyseissä sekä rakenne-, vero- ja juridisissa kysymyksissä vuonna 2010. KPMG jatkoi neuvonantajana sekä satamafuusion selvitysvaiheessa että sen toteutuksessa. Toimeksiantoon sisältyivät organisaation ja johtamisen, talouden ja hallinnon, henkilöstön sekä ICT:n osa-alueet.

 

Kemin Satamalle suoritimme 2010 suunnitteilla olevien investointien rahoituksen esiselvityksen ja laadimme liiketoimintasuunnitelman. Hanke jatkuu 2011 sataman yhtiöittämisellä ja liiketoiminnan arvonmäärityksellä.

 

Menossa ovat Rauman ja Porin satamien yhtiöittämishankkeet, jotka on tavoitteena toteuttaa vuoden 2012 aikana. Teemme liiketoiminnan arvonmäärityksiä, laskelmia, vaihtoehtoisia omistajatuloutuksen ja verotuksen selvityksiä sekä juridista neuvontaa.

 

Menestyksemme satamien neuvonantajina jatkuu. Meidät on valittu Naantalin sataman yhtiöittämisen asiantuntijaksi. Naantalin satama sijoittui vuoden 2010 yleisten merisatamien ulkomaan tavaraliikenteen markkinaosuuksilla mitattuna kolmanneksi suurimmaksi satamaksi HaminaKotkan ja Helsingin jälkeen, ennen Kokkolaa ja Raumaa. Tulemme myös tekemään Uudenkaupungin satamalle liiketoiminnan arvonmääritystä ja eri laskelmia.

Lisätietoja

  • Leif-Erik Forsberg, Audit Partner, KHT, JHTT
    Puh. 020 760 3652

    e-mail: etunimi.sukunimi@kpmg.fi