Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Toimiala: Julkishallinto, Kuntasektori
  • Päivämäärä: 18.5.2011

Kuntaliitosten jälkihoito verosuunnittelun valossa (18.5.2011) 

Kuntaliitokset aiheuttavat tarvetta monenlaisille jälkitöille. Usein jälkitöiden tarve havaitaan vasta kuntaliitoksen toteuttamisen jälkeen. Työmäärän laajuus saattaa olla yllättävänkin suuri. Jälkityöt tyypillisesti liittyvät kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden järjestelemiseen uuteen uskoon konsernikaaviossa. Järjesteleminen herättää hallinnollisia, yhtiöoikeudellisia sekä verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Kuntaliitoksen jälkeen kunnanvaltuusto saattaa esimerkiksi havaita kunnassa olevan puolen tusinaa energiayhtiötä aiemman yhden sijasta. On selvää, että yhtiöille on tuolloin tehtävä jotakin. Yleensä joudutaan miettimään toimintojen yhdistämistä ja yhtiöiden määrän vähentämistä.

 

Kunnan omistaessa useita samaa toimintaa harjoittavia yhtiöitä suunniteltavaksi tulee yhtiöiden määrän vähentäminen hallitusti. Osakeyhtiön purkamiseen liittyy yleensä aina veroseuraamuksia, sulautuminen on puolestaan mahdollista toteuttaa täysin veroneutraalisti. Valittaessa kuntaliitoksessa vastaanottavalle kunnalle tulleiden yhtiöiden määrän supistamiskeinoksi sulautuminen, joudutaan miettimään sulautumisen yhtiöoikeudellinen muoto. Käytännössä haasteita voi asettaa myös esimerkiksi toimintaa jatkavan yhtiön hallituksen kokoonpano.

 

Kuntaliitoksen jälkeen on syytä uhrata suunnitteluaikaa sille, kuinka moniportainen konsernirakenne luodaan. Haluttaessa sijoitella yhtiöitä kunnan konsernikaaviossa eri paikkoihin, voidaan toteutustapoina harkita olemassa olevien yhtiöiden jakautumista, liiketoimintasiirron tekemistä olemassa olevaan tai uuteen yhtiöön tai yritysten myymistä esimerkiksi kunnan omistuksesta kunnan omistaman yhtiön tytäryhtiöksi. Kaikissa tilanteissa on syytä käydä huolella läpi veroseuraamukset, jotta maksettavaksi ei tule aiheettomasti esimerkiksi tuloveroa tai varainsiirtoveroa. Aina ei kaikilta veroilta voida välttyä, mutta verollisissakin järjestelyissä on syytä tiedostaa jo etukäteen tulevien verokustannusten määrä.

 

Lisätietoja

Jani Peräsarka

Puh. 020 760 3446

 

e-mail: etunimi.sukunimi@kpmg.fi