Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut
  • Toimiala: Julkishallinto, Infrastruktuuri, Kuntasektori, Valtionhallinto
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 16.11.2011

KPMG mukana Satamaliiton yhtiöittämisseminaarissa 

Satamaliitto järjesti KPMG:n asiantuntijoiden tukemana 2.11.2011 Kuntatalolla yhtiöittämisseminaarin, jossa pureuduttiin satamien yhtiöittämisen ja yhdistämisen vaatimiin toimenpiteisiin. Seminaarin ohjelma oli räätälöity satamien ja omistajatahojen kysymysten pohjalta. Seminaariin osallistui lähes sata henkilöä.

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset ja niitä koskevat selvitykset ovat tällä hetkellä ajankohtaisia. Valmisteilla on kuntalain muutos liiketoimintaa harjoittavien kuntien yksiköiden ja liikelaitosten yhtiöittämiseksi. Tuleva kuntalain muutos asettaa markkinaehtoisen julkishallinnon toiminnan samaan asemaan yksityisen yritystoiminnan kanssa.

 

Lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriöstä puhui seminaarissa Kilpailuneutraliteettityöryhmän työn jatkovalmistelusta. HaminaKotka Satama Oy:n johto ja KPMG:n asiantuntijat kertoivat Haminan Satama Oy:n ja Kotka Satama Oy:n fuusioprosessin valmistelusta ja uuden yhtiön perustamisesta kombinaatiofuusiolla, joka toistaiseksi on suurin toteutettu satama-alan rakennejärjestely. Lisäksi KPMG:n asiantuntijat puhuivat omistajien haasteista, henkilöstöasioista, osakeyhtiölaista ja sopimusjuridiikasta sekä itse yhtiöittämisprosessista.

 

Seminaarista saatu palaute oli erittäin hyvä ja asemamme satamien yhtiöittämisen johtavana asiantuntijana sekä yhteistyökumppanina vahvistui entisestään. KPMG on ollut mukana lukuisissa satamien yhtiöittämishankkeissa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Hamina Kotka Satama Oy ja Kemin, Naantalin, Porin, Rauman ja Uudenkaupungin satamat.

 

Kuntien yksiköiden ja liikelaitosten yhtiöittämisselvitykset kannattaa aloittaa jo nyt, eikä odottaa yhtiöittämisvelvollisuuden lainmuutoksen voimaanastumista, sillä prosessi on pitkäkestoinen ja kunnalliselle päätöksenteolle pitää varata riittävästi aikaa.

Lisätietoja

Leif-Erik Forsberg

Puh. 020 760 3652

 

email:etunimi.sukunimi@kpmg.fi