Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Teollisuus, Kemianteollisuus, Kehittyvät markkinat, Kiina
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 15.7.2013

Reaction Chemical Magazine: 11th Edition - Kemianteollisuuden strategiat uudelleentarkastelussa 

Kemianteollisuutta laaja-alaisesti käsittelevä Reaction Chemicals Magazine kertoo, mitä ajankohtaista toimialalla on meneillään ja mihin alan yritysten tulisi juuri nyt fokusoitua varmistaakseen tulevaisuuden kilpailukykynsä tilanteessa, jossa globaalit megatrendit väestönkasvusta ilmastonmuutokseen muokkaavat yritysten toimintaympäristöä ja toimintaa.

Reaction Chemicals Magazine
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Kuten monella muullakin toimialalla, myös kemianteollisuudessa päämarkkinat siirtyvät kasvutalouksiin valmistajien seuratessa asiakkaitaan ja hyödyntämään kehittyvien talouksien väestönkasvua ja vaurastuvaa keskiluokkaa.

 

Esimerkiksi tekstiiliteollisuuden tärkeimmät markkina-alueet ovat jo siirtyneet itään. Sama suuntaus näkyy muun muassa muoviteollisuudessa, agrokemikaaleissa, lääketeollisuudessa, rakennusmateriaalien valmistuksessa ja autoteollisuuden komponenteissa, joissa markkinat ja valmistus niinikään siirtyy Kiinaan, Intiaan ja muualle Aasiaan.

 

Ravinnon ja veden saatavuus, ilmastonmuutos ja energiatehokkuusvaatimukset ovat esimerkkejä väestönkasvun ja teollistumisen mukanaan tuomista haasteista. Kemianteollisuus on jo nyt edennyt huimasti kehittäessään ratkaisuja näihin haasteisiin, ja tulevina vuosina tarve ihmisten elämänlaatua ja planeettamme hyvinvointia parantaville tuotteille ja ratkaisuille kasvaa entisestään. Niille yrityksille, jotka osaavat vastata tähän kasvavaan kysyntään, on jatkossakin tarjolla runsaasti uusia mahdollisuuksia ja asiakaskohderyhmiä.

 

Globaalien megatrendien muokatessa kemianteollisuusyritysten toimintaympäristöä, alan arvoketjut muovautuvat uudelleen, ja myös moni yritys määrittelee itsensä uudelleen tiede- ja teknologiayrityksenä tai edistyneempien materiaalien valmistajana. Yrityksissä keskitytään entistä enemmän korkean lisäarvon erikoistuotteisiin ja kasvua tavoitellaan laajentumalla tuotannon arvoketjussa alaspäin.

 

Jaa sisältö

Share this