Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Teollisuus, Valmistava teollisuus, Kehittyvät markkinat, Kiina
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 8.7.2013

Global Metals Outlook 2013 

Raportin aiheena ovat metalliteollisuuden tämän hetken trendit ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Euroopassa, hitaan kasvun markkinoilla, metalliteollisuuden rakennejärjestelyt ja kustannusleikkaukset todennäköisesti jatkuvat, investointien odotetaan puolestaan lisääntyvän Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Alan yritysjärjestelyt jatkuvat väistämättä, etenkin Kiinassa, missä toimialan nykyaikaistamiselle on yhä merkittävästi tilaa.
Global Metals Outlook 2013
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Tutkimuksen mukaan vuosi 2013 merkitsee metallialalla perustavanlaatuisia muutoksia. Alan yritykset etsivät innokkaasti uusia keinoja kustannussäästöihin. Joillakin markkina-alueilla – etenkin siellä, missä ylikapasitetti on rakenteellista – omaisuuserien uudelleenjärjestelyt ovat yhä todennäköisiä. Samaan aikaan pääoman saatavuus jatkuu hankalana.

 

Tutkimuksen keskeisimpien havaintojen mukaan:

 

Alhaiset kasvuennusteet ajavat kustannusleikkauksiin

 

Maailmantalouden kasvuennusteiden ollessa keskimääräistä alhaisemmat yli 60 prosenttia metallialan yrityksistä uskoo kiristävänsä kustannusrakenteitaan entisestään. Kaikkien indikaattorien mukaan tämän hetken konsolidaatiokehitys ja kustannusleikkaukset merkitsevät, että tulevaisuudessa toimiala on kuitenkin entistä vahvempi ja joustavampi.

 

Lisää läpinäkyvyyttä toimitusketjujen hallintaan

 

Puutteet toimitusketjujen läpinäkyvyydessä vaikuttavat toimialan kykyyn vastata ja toipua toimitusketjun äkillisistä häiriöistä. Yli puolet vastaajista myöntää, että heillä ei ole joko lainkaan näkyvyyttä tai vain rajoitettu näkyvyys alihankintaverkoston ensimmäisen portaan yli. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoo, että yllättävissä häiriötilanteissa vaikutusten arvioimiseen kuluisi heiltä yli viikko.

  

Markkinoiden painopisteiden muutokset avaavat uusia mahdollisuuksia

 

Kypsillä markkinoilla edelleen jatkuva alamäki on ajanut metallialan toimijat etsimään uusia kasvumahdollisuuksia kehittyviltä markkinoilta.

Kolmannes vastaajista odottaa myynnin kasvavan etenkin Kiinassa.

 

Uutta kasvua haetaan myös  tuotteiden jalostusarvoa kasvattamalla panostamalla tuotekehitykseen; 39 prosenttia kertoo aikovansa kasvattaa T&K -investointiensa osuutta yli 4 prosenttiin liikevaihdosta. 

 

Jaa sisältö

Share this

Raportti teollisuustoimialan näkymistä

Raportti teollisuustoimialan näkymistä
KPMG:n Global Manufacturing Outlook 2013 kartoittaa teollisuusyritysten lähiajan tavoitteita ja näkymiä. Toimitusketjut ja alihankintaverkot ovat keskiössä, kun alan yritykset etsivät keinoja tehostaa operatiivista toimintaansa ja kehittääkseen uusia innovaatioita.

Kohti parempaa kilpailukykyä

Kohti parempaa kilpailukykyä
Epävarmat talousnäkymät, lisääntyvä sääntely, raaka-aineiden hintaheilahtelut, investointipäätökset, alihankintaverkostojen hallinta, teollisuustoimialalla tapahtuva konsolidointi sekä riskienhallinnan ja yritysvastuun korostuminen ovat esimerkkejä teollisuusyrityksiin kohdistuvista haasteista. Lue KPMG:n asiantuntijablogista lisää siitä, mitä yritysten kannattaa tehdä juuri nyt kilpailukykynsä vahvistamiseksi.