Suomi

Tiedot

 • Toimiala: Teollisuus, Kemianteollisuus
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 20.9.2012

KPMG Chemical Industry Outlook Survey 2012 

KPMG:n USA:ssa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella heinäkuussa 2012 toteutettu tutkimus kartoittaa kemianteollisuusyritysten näkemyksiä alan liiketoimintanäkymistä ja investointitrendeistä sekä niistä tekijöistä, jotka saattavat joko estää tai tukea alan yritysten toipumista ja kasvua.
Chemical and Performance Technology Outlook kansikuva
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Lisätietoja

 • Anders Hahnsson
  Advisory Director
  Puh. 020 760 3988
  Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tutkimusten keskeisimpien havaintojen mukaan:

 

 • Tutkimukseen osallistuneista kemianalan yritysten päättäjistä peräti 72 prosenttia kertoo yrityksensä kassavarantojen olevan huomattavat ja yli puolet kertoi, että kassavarannot ovat vahvistuneet viimeisen vuoden aikana. 
 • Lähes kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) suunnittelee lisäävänsä pääomien käyttöä lähimmän vuoden kuluessa. Tätä mieltä oltiin etenkin Aasian ja Tyynenmeren alueella toimivissa yrityksissä, joista laaja enemmistö, 81 prosenttia, ennusti pääomien käyttönsä kasvavan. USA:ssa ja Euroopassa alan yritysjohto on huomattavasti varovaisempaa - vastaavat luvut olivat Yhdysvalloissa 48 ja Euroopassa 58 prosenttia.
 • Yhteistä kaikille alueille on investointihalukkuus. Eniten aiotaan investoida uusiin tuotteisiin tai palveluihin (35 prosenttia) tai yritysostoihin (33 prosenttia). Amerikkalaisyrityksillä on tässä suhteessa aggressiivisempia suunnitelmia kuin Aasiassa tai Euroopassa.
 • Enemmistö vastaajista (90 prosenttia) pitää todennäköisenä, että heidän yrityksensä on seuraavan kahden vuoden aikana osallisena yritysjärjestelyissä. USA:ssa toimivat yritykset olivat ostoaikeidensa suhteen muuta maailmaa optimistisempia. Euroopassa alan yritysjohto näkee itsensä todennäköisemmin myyntipuolella. 
 • Laajentumissunnitelmista huolimatta yleinen makroekonominen tilanne huolestuttaa alan päättäjiä tällä hetkellä paljon enemmän kuin vastaavassa tutkimuksessa vuotta aiemmin. Reilu kolmannes, 36 prosenttia vastaajista, ilmaisi huolensa euroalueen mahdollisesta romahtamisesta. Yhdysvalloissa noin viidennes vastaajista (21 prosenttia) odottaakin henkilöstövähennyksiä lähimmän vuoden kuluessa, kun vuotta aiemmin vastaava lukema oli vain 14 prosenttia.