Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Tilintarkastus, Lakisääteinen tilintarkastus, Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, IFRS-neuvontapalvelut
 • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Julkaisusarja
 • Päivämäärä: 25.9.2012

IFRS View 2012 

IASB:n ja FASB:n pitkäaikainen yhdentymisprojekti on edennyt

 

Monet keskeisistä IFRS-säännöksistä tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa. IASB on saanut viimeisen parin vuoden aikana päätökseen mittavia standardihankkeita.

 

2011 julkaistiin ns. konsolidointistandardipaketti, joka sisälsi IFRS 10 Konsernitilinpäätös -, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt - ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä -standardit, joiden soveltaminen tuo muutoksia konsernitilinpäätöksen laadintaan. Tämän lisäksi IASB on edennyt monessa laajan kiinnostuksen kohteena olevassa hankkeessa.

 

Uusia tai päivitettyjä standardiluonnoksia on julkaistu tai tullaan julkaisemaan vielä kuluvan vuoden aikana mm. tuloutus-, vuokrasopimukset- ja rahoitusinstrumentit-hankkeissa. Uudet standardit tuovat muutoksia lähes kaikkien IFRS-raportoijien tilinpäätöksiin.

IFRS View 2012
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

IFRSview 2012:n sisällys

 • IASB:n työohjelmassa merkittävät muutosprojektit pääroolissa
 • Uusi määräysvaltamalli voi muuttaa konsernitilinpäätöksiä - IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi
 • IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardi edellyttää pääomaosuusmenetelmän käyttöä yhteisyritysten yhdistelyssä
 • IFRS 12 - Tusinoittain uusia liitetietovaatimuksia
 • Suojauslaskentaa koskeviin IFRS-säännöksiin tulossa merkittäviä helpotuksia
 • Tuloutusstandardin valmistuminen näköpiirissä 2013
 • Tulouttamista koskevan IFRS-standardiluonnoksen vaikutuksia rakennustoimialalle
 • Vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn tulossa suuria muutoksia
 • Uusia näkökulmia sijoituskiinteistöjen laskennallisten verojen kirjaamisperiaatteisiin
 • Työsuhde-etuuksien käsittely IFRS-tilinpäätöksissä muuttuu merkittävästi
 • Huomio toiminnan jatkuvuudesta ja siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä kertomiseen tilinpäätöksissä
 • IFRS-standardien parannukset - Vuosien 2009-2011 standardimuutokset sekä vuosien 2010-2012 muutosehdotukset
 • IFRS-muutokset työllistävät myös tarkastusvaliokuntaa
 

Jaa sisältö

Share this