Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Elintarvike- ja juomateollisuus, Kuluttajatuotteet, Vähittäis- ja tukkukauppa
  • Aihealue: Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 15.8.2014

Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2014 

KPMG:n ja The Consumer Goods Forum -organisaation tänä keväänä toista kertaa teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaupan alan yritykset keskittyvät toiminnassaan nyt datan analysoinnin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, digitaalisuuteen ja teknologiaan. Kasvuodotukset ovat positiiviset, ja johdon päähuomio on siirtynyt taloudellisesta epävarmuudesta teknologian hyödyntämiseen niin kuluttajien tottumusten ja tarpeiden ymmärtämisessä kuin palvelun parantamisessa. 


Tutkimus valottaa kaupan alan 469 ylimmän johdon edustajan strategisia painopistealueita tulevalle vuodelle.

Tutkimuksen pääkohdat

Data and Technology

Data ja teknologia ovat nousseet toimialan tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Ne ovat muokanneet nopeasti yritysten liiketoimintamalleja ja muuttavat kaupankäyntiä perustavanlaatuisesti.

Growth projections

Kasvu

Tutkimustulosten valossa kansainvälinen kasvu on yrityksille tulevana vuonna edelleen joko erittäin tai kriittisen tärkeää.

Factors affecting Operations

Toimitusketjun hallinta
Vastaajista 38 prosenttia mainitsi toimitusketjun hallinnan tärkeimmäksi liiketoiminnan haasteekseen seuraavan 12 kuukauden aikana.

 

Corporate Responsibity

Yritysvastuu on kriittinen tekijä kuluttajien luottamuksen saavuttamisessa ja ylläpitämisessa.

 

Top of Mind Surver 2014 -kansi
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

Tutkimuksen taustaa

Huhti-toukokuussa 2014 toteutettuun tutkimukseen osallistui 469 ylimmän johdon edustajaa 32 eri maasta, mukaan lukien Suomesta. Osallistujilta kysyttiin, kuinka teknologia ja muut kuluttajakaupan ja toimialan trendit vaikuttavat yritysten liiketoimintastrategiaan. Lisäksi vastaajat arvioivat näiden trendien muodostamia keskeisimpiä uhkia ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle seuraavan kahden vuoden aikana sekä sitä, kuinka valmiita yritykset ovat vastaamaan uusiin haasteisiin.

 

Vastaajista 35 prosenttia edusti kuluttajateollisuudessa toimivia yrityksiä, 40 prosenttia vähittäiskauppaa ja 24 prosenttia kumpaakin. Vastaajayritysten liikevaihto oli pääsääntöisesti vähintään USD 500 milj.

Lisätietoja

 

Jaa sisältö

Share this

Top of Mind Survey 2014 infografiikka (EN)

Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2014 articles

IT-neuvontapalvelut

Feature image
Tarjoamme asiantuntijoita tietohallinnon toiminnan kehittämiseen mm. tietojärjestelmätarkastuksen, riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden alueilta.