Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Elintarvike- ja juomateollisuus, Kuluttajatuotteet, Vähittäis- ja tukkukauppa
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 18.6.2013

Consumer Executive Top of Mind Survey 2013 

Kuluttajaliiketoiminnassa markkinat muuttuvat nopeasti, kustannustaso on epävakaa ja kilpailu kasvaa saaden uusia muotoja. Tällä hetkellä yleinen taloustilanne ja kuluttajakysyntä on varsinkin Länsi-Euroopassa epävarmaa. Kehittyvien talouksien tulotason kasvaessa syntyy uusia markkina-alueita, Vaurastuva ikääntyvä väestö ja kuluttajien jatkuvasti  muuttuvat mieltymykset tarjoavat niin ikään mahdollisuuksia ja haasteita alan toimijoille.

Consumer Executive Top of Mind Survey
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.

KPMG:n ja The Consumer Goods Forum -organisaation keväällä 2013 teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaupan alan yritykset keskittyvät toiminnassaan nyt entistä enemmän kannattavuuden varmistamiseen ja kasvuun.

 

Haasteellisina taloudellisina aikoina perinteinen liiketoiminta ja sen kehittämiseksi tarkoitetut keinot sekä asiakaslähtöinen toiminta näyttävät pitävän otteensa liiketoiminnan kasvun keskeisimpinä ajureina.

 

Tutkimukseen osallistui 442 ylimmän johdon edustajaa 44 eri maasta, mukaan lukien Suomesta. Osallistujat saivat luetella kolme keskeisintä huolenaihettaan ja tärkeimmät kannattavuuteensa vaikuttavat seikat sekä kertoa kasvuaikeistaan ja liiketoimintastrategiansa painopisteistä seuraavan kahden vuoden aikana. Vastaajista 55 prosenttia edusti kuluttajateollisuudessa toimivia yrityksiä ja 45 prosenttia vähittäiskauppaa. Lähes kaikkien vastaajayritysten liikevaihto oli vähintään USD 250 milj.

 

Tutustu oheiseen raporttiin ja lue lisää aiheesta lehdistötiedotteestamme Kaupan alan huolena epävarmat talousnäkymät ja kuluttajakysynnän heikkeneminen.

Lisätietoja

  • Jukka Rajala
    Toimialajohtaja, Kaupan ala ja kuluttajatuotteet
    Puh.020 760 3718
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this