Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Risk & Compliance, Transactions & Restructuring, Management Consulting
  • Toimiala: Teollisuus, Valmistava teollisuus, Kehittyvät markkinat, Kiina
  • Aihealue: Case study, Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 14.6.2013

Johdonmukaista kasvua globaaliksi toimijaksi 

Matti Hyytiäinen - PKC Group
Johdinsarjatehtaasta alkunsa saanut PKC Group on neljän vuosikymmenen aikana kasvanut määrätietoisesti globaaliksi toimijaksi. Kasvussa merkittävässä asemassa ovat olleet onnistuneet yritysostot, joiden avulla yhtiö on vallannut uusia markkina-alueita. Etabloituminen uusille markkinoille, erityisesti Aasiaan, onkin yksi yhtiön kasvustrategian neljästä peruspilarista.

PKC Group suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja pääasiassa hyötyajoneuvoteollisuuden käyttöön. Konsernilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, johdinsarjat ja elektroniikka.


Alkuvuosinaan noin 40 henkeä työllistäneen yhtiön palveluksessa työskentelee tänä päivänä yli 19 000 ammattilaista ympäri maailmaa. Neljän vuosikymmenen kuluessa tapahtuneessa kasvussa merkittävä osuus on ollut yritysostoilla, joiden avulla yhtiö on pala palalta vallannut alaa uusilta markkinoilta.


– Varsinkin viimeisen 15 vuoden aikana yhtiö on kansainvälistynyt voimakkaasti laajentaen toimintaansa ensin Skandinaviasta Brasiliaan. Sen jälkeisiä merkkipaaluja kansainvälistymisessä ovat olleet MAN Nutzfahrzeuge AG:n johdinsarjaliiketoiminnan hankkiminen Puolassa ja Segu-yhtiöiden osto Saksassa, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen listaa.


Merkittävimpänä toimenpiteenä hän pitää kuitenkin vuonna 2011 tehtyä Pohjois-Amerikan AEES-yhtiöiden ostoa.

Yrityskaupassa PKC hankki itseään suuremman yhtiön saaden samalla vahvan jalansijan Pohjois-Amerikan markkinoille.

 

Globaali toimija painottaa alueellista osaamista

Globaali lokaalisuus on PKC Groupille välttämättömyys. Yhtiön useat asiakkaat toimivat globaalisti, ja sen tavoitteena on olla aina asiakkaalleen ensisijainen kumppani, oltiinpa missä päin maailmaa tahansa. Tämä tuo Hyytiäisen mukaan toisaalta haasteen pystyä palvelemaan asiakasta aina yhtä laadukkaasti, mantereesta riippumatta.


Globaali lokaalisuus haastaa myös johtamisen, mihin PKC Group on vastannut painottamalla alueellisuutta: kustakin yhtiön päämarkkina-alueesta eli Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta vastaavat omat johtajansa.


– Keskushallintomme on hyvin kevyt, sillä konsernissa työskentelee vain 20 ihmistä. Kaikki päätöksenteko on viety hyvin pitkälle linjaan. Pyrimme siihen, että aluekohtainen ylin johto olisi kansainvälistä ja että sillä olisi kokemusta eri maista ja kulttuureista, jotta pystymme huomioimaan tarkasti lokaalit tilanteet, Hyytiäinen kertoo.


Kasvustrategiassa neljä peruspilaria

Yhtiön tarkempia tavoitteita tulevia vuosia koskien kuultiin huhtikuun alussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä, jossa PKC Group myös esitti kasvustrategiaansa sekä kasvun ajureita.

 

– Olemme määritelleet liiketoiminnan kehittämiselle neljä peruselementtiä. Ensinnäkin meidän tulisi maksimoida nykyinen jalansijamme päämarkkina-alueillamme Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa, Hyytiäinen valottaa.


– Kuluvan vuoden näkymät päämarkkina-alueillamme ovat erilaisia, sillä esimerkiksi Brasilia on kasvussa. Pohjois-Amerikan markkinan ennustetaan jäävän viime vuoden tasosta, mutta sentimentti siellä on verrattain positiivinen, hän jatkaa.


Euroopan osalta näkymät ovat toimitusjohtajan mukaan suoraan verrannollisia Euroopan yleisnäkymiin: talouskriisi näkyy myös hyötyajoneuvoteollisuudessa, ja Euroopassa markkinat ovat tänä vuonna 10 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna.


Aasian ohella tähtäimessä uudet asiakassegmentit

Kasvuun tähdätään myös tavoittelemalla jalansijaa Aasian markkinoilla, jossa pääfokus on tutkia erityisesti Kiinan, Intian ja Japanin markkinoita.


– Näillä markkinoilla toimimme tällä hetkellä rajallisesti. Ne ovat kuitenkin isoja kuorma-auton valmistusmarkkinoita, joten on tarkoituksenmukaista pyrkiä hakemaan tapoja etabloitua niille, Hyytiäinen arvioi.


Kolmas kasvustrategian painopistealue liittyy PKC Groupin osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen monimutkaisten johdinsarjojen valmistamisessa.


– Käytännössä jokaiseen kuorma-autoon tehdään aina yksilöllinen johdinsarja, joka räätälöidään ajoneuvon loppukäyttötarkoituksen mukaan. Meillä on ainutlaatuista osaamista, sillä pystymme tuottamaan asiakkaalta saamamme tiedon perusteella lyhyellä toimitusajalla massavalmistetun, mutta yksilöllisen johdinsarjan, Hyytiäinen sanoo.


Neljänneksi kasvuelementiksi hän nostaa uusien asiakassegmenttien, kuten lentokoneteollisuuden tai esimerkiksi kaivosalan konelaitevalmistajien tutkimisen.


Kasvu vaatii muuntautumiskykyä ja oikeita ihmisiä

Kestävä ja hallittu kasvu vaatii sopeutumista jatkuvaan muutokseen ja epävarmuuteen. Tämän vaatimuksen myös Hyytiäinen tunnistaa. PKC Groupille tilaukset tulevat sisään lyhyellä syklillä, ja kerrallaan sisällä on muutaman viikon varma tuotanto. Hyytiäinen naurahtaakin, että yhtiön DNA:ssa on joustavan toiminnan malli.


– Olemme tottuneet säätämään toimintaamme nopeasti sen mukaan, miten markkinat liikkuvat. Koska varmat, sisällä olevat tilaukset vastaavat muutaman viikon tuotantoa koskevaa määrää, pitää meidän olla koko ajan herkkänä ja valmiita muuttamaan toimintaamme, hän toteaa.


Vaikka epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen vaatii muuntautumiskykyä, Hyytiäinen uskoo PKC Groupin ytimen säilyvän muuttumattomana.


– Näkisin myös, että noin viiden vuoden päästä PKC Group on liikevaihdossa mitattuna puolitoistakertainen nykyiseen verrattuna.


Kasvu vaatii kuitenkin resursseja, joiden riittävyys on yksi yhtiön suurimmista haasteista.


– Kasvua ei tapahdu ilman pätevää henkilöstöä joka tasolla, niin tuotannossa, asiantuntijatehtävissä, asiakaspalvelutehtävissä kuin johdossa. Vain turvaamalla tarvittavat resurssit voimme tarttua kasvumahdollisuuksiin, Hyytiäinen arvioi.


Kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä auttavat tarvittaessa myös asiantuntijat, kuten KPMG. Toimiva kumppanuus asiantuntijayrityksen kanssa perustuu Hyytiäisen mukaan siihen, että tämä on sisäistänyt asiakkaansa menestyksen perustan, mutta osaa samalla katsoa tulevaisuuteen ja on selvillä yhtiön suunnitelmista.


– Nämä eivät kuitenkaan vielä riitä, sillä vaaditaan myös aktiivisuutta: asiantuntijayrityksen pitää olla askeleen edellä ja pyrkiä itse löytämään kohdat, jossa se voisi olla yhtiön johdon tukena. Asiakkaan soittoa ei siis voi jäädä odottelemaan, vaan itse pitää olla aktiivinen, hän summaa.

 

 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 2/2013 -asiakaslehdessä.

 

Teksti: Anni Sironen
Kuvat: PKC Group

 

Jaa sisältö

Share this

Kansainväliset markkinat

KPMG:n asiantuntijat ovat organisaatiosi tukena, kun suuntana ovat kansainväliset markkinat.