Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Global Tax Outsourcing, Henkilöverotus, Kansainvälinen yritysverotus, Lakipalvelut, Oikeustapaukset, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Siirtohinnoittelu, Strateginen verosuunnittelu, Ulkomaankomennukset, Velvoitteiden hallinta, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Kuluttajatuotteet ja kaupan ala, Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Pääomasijoittaminen, Teollisuus
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 11.4.2013

Tax View 1/2013 

Tax View:n numerossa 1/2013 tutustutaan varainsiirtoverolain muutoksiin sekä toimitusjohtajan palkkion verotusta koskevaan KHO:n ratkaisuun, joka tuli täydentämään jo aiemmin annettua ratkaisua hallituksen jäsenen palkkion verotuksesta.

 

Lisäksi tarkastelun kohteena ovat muun muassa arvonlisäveroryhmät ja rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset.

TAX VIEW 1/2013 -kansikuva
Lataa
PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman.
 

Jaa sisältö

Share this

Vero- ja lakipalvelut

Vero- ja lakipalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.

 

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa yhä enenevässä määrin.

 

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.