Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Neuvontapalvelut, Yhteiset palvelut, Markkinointi ja viestintä
  • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Media ja viestintä, Telekommunikaatio
  • Aihealue: Julkaisusarja
  • Päivämäärä: 13.3.2014

Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 

Monissa yrityksissä on viime vuosien aikana havahduttu pohtimaan, miten eri tietolähteistä kertyvä valtava tietomassa saataisiin valjastettua palvelemaan liiketoimintaa. Fonectalla big dataa on ryhdytty hyödyntämään esimerkiksi uusien palveluiden konseptoinnissa. Yhtiö hyödyntää tietoa sekä omassa toiminnassaan että tarjoaa sitä asiakkaidensa liiketoiminnan kehitykseen.

Fonectan näkökulmasta katsottuna big datassa on kyse siitä, miten yhtiö voi hyödyntää sekä perinteisistä tietokannoista löytyvää tietoa että strukturoimatonta tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.
 
– Strukturoimaton tieto täytyy kuitenkin kytkeä johonkin olemassa olevaan tietoon, jotta siitä tulisi relevanttia, uutta, luovaa, aidosti arvokasta ja käyttökelpoista. Kaikkiaan parannamme big datan avulla kykyämme johtaa tiedolla: kun kasvatamme asiakasymmärrystämme tietoon perustuen, pystymme ohjaamaan omaa toimintaamme oikeaan suuntaan, Fonectan IT- ja teknologiajohtaja Seppo Heikura kertoo.


Sisäisen hyödyntämisen ohella Fonecta tuottaa vastaavia palveluita asiakkailleen rikastamalla tietoa näiden käyttöön – ja toteuttaa samalla käytännössä missiotaan ”Teemme tiedosta arvokasta.”


– Hyödynnämme dataa ja data-analyysiä esimerkiksi asiakkaidemme kohderyhmien määrittelyssä sekä markkinoinnin automaatiossa. Mitä enemmän meillä on tietoa, sitä tehokkaammin pystymme auttamaan heitä esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä, Heikura kuvaa.


Tiivistä dialogia ja tarve edellä

Heikuran mukaan big datan hyödyntäminen on suomalaisyrityksissä vielä varhaisessa vaiheessa, mutta lupaavia esimerkkejä löytyy jo. Fonectalla big datan mahdollisuuksia ja hyötyjä alettiin pohtia noin vuosi sitten.


– Varsinaista big data -ympäristöä lähdimme rakentamaan tästä puolen vuoden päästä. Samalla määrittelimme, mitä tietoa voisimme sinne viedä, miten tiedon jäsennys tehtäisiin ja mitä voimme tuloksista päätellä, Jarmo Kärkkäinen, Head of Architecture, Fonectalta kertoo.


Kehitystyöhän otettiin mukaan varhaisessa vaiheessa myös liiketoiminta. Mukaan ottamisen kautta saatiin nostettua esiin liiketoiminnan tarpeita, joihin data-analyysin kautta oli mahdollista vastata.


– Ratkaisut liiketoiminnan tarpeisiin syntyvät siitä, että pystymme tuottamaan ja analysoimaan tietoa uudella tavalla. Siitä lähti myös idea, että voisimme luoda tiedon pohjalta PK-yrityksille kokonaan uuden konseptin, joka auttaa niitä palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja erottumaan kilpailijoistaan; hyödynsimme big data -teknologiaa palvelukonseptoinnissa. Konseptia on jo testattu markkinoilla, ja positiivisen vastaanoton vuoksi se tullaan lanseeraamaan tänä vuonna. Matka ideasta toteutukseen on siis todella lyhyt, Kärkkäinen tiivistää.


Hänen mukaansa avainasemassa kehitystyössä on ollut tiivis dialogi liiketoiminnan ja teknologian ammattilaisten välillä. Myös Heikuran mukaan asiat kannattaa pitää yksinkertaisina ja luoda järjestelmä niiden tarpeiden mukaan, mitä liiketoiminnalla on.


– Mielestäni kannattaa lähteä tarve edellä, eikä rakentaa koko maailmaa valmiiksi ja miettiä vasta sitten mitä sillä tehdään. Toisin sanoen rakennetaan ympäristö, kootaan data ja ymmärretään oma data. Tämän jälkeen lähdetään hakemaan oikeita kysymyksiä, joihin pitäisi vastata, hän kiteyttää.

Liikkeelle pääsee pienin kustannuksin

Kärkkäinen nostaa big datan hyödyntämisen eduksi pienet alkuinvestoinnit. Esimerkiksi toiminnan vaatimia työkaluja ja ympäristöjä hän pitää sen pienimpänä pullonkaulana:


– Markkinoilta löytyy erilaisia työkaluja, joista olemme kokeilleet useimman tyyppisiä. Big data -ympäristöjen luomisessa tarvittava teknologia näyttääkin tällä hetkellä haasteista pienimmältä. Sen sijaan suurempia haasteita on ollut datan siirtämisessä hallitusti alkuperäisistä lähteistä big data -ympäristöön.


Työkaluja suurempi haaste on myös teknologinen osaaminen, sillä tiedon tehokkaammassa hyödyntämisessä vaaditaan mielikuvitusta ja näkemystä siitä, mitä datalla halutaan ylipäätänsä tehdä.


– Yksi suuri haaste on siinä, miten paljon osaamista yrityksestä löytyy, Heikura myöntää, ja jatkaa:


– Onneksi ulkopuolista apua on tarjolla ja tietointensiivisenä yrityksenä Fonectalla on osaamista ja nopeasti uutta omaksuvia työntekijöitä. Järjestimme muun muassa suurehkon sisäisen koulutuksen, minkä seurauksena moni ymmärsi, että oikeastaan kyseessä on vain yksi uudenlainen tapa käsitellä tietoa.


Heikura kertoo pitävänsä teknologiaa kaikkiaan enemmänkin kehittyvänä prosessina, jossa tulee koko ajan jotain uutta täydentämään vanhaa. Yhtä lailla big data ei korvaa mitään, vaan kyse on vanhaa täydentävästä, uusia mahdollisuuksia avaavasta asiasta.


– Uskoa big datan mahdollisuuksiin voidaan puolestaan vahvistaa tulosten kautta, niin mekin teimme. Aluksi tämä oli meillä vain hanke, jossa kokeilimme big dataa. Kun hyötyjä alettiin saada, oli muutkin helpompi saada innostumaan asiasta, Kärkkäinen summaa.


 

Artikkeli on alunperin ilmestynyt VIEW 1/2014 -asiakaslehdessä.

 

Teksti: Anni Sironen
Kuvitus: Riku Isohella

 

 

 

Jaa sisältö

Share this