Suomi

Lakipalvelut 

Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset tuovat mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja riskejä, joiden havaitsemiseen yrityksillä ei aina ole riittävästi voimavaroja. KPMG:n yritysjuridiikan palvelut auttavat vastaamaan näihin haasteisiin.

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuissamme asiakkaalle lisäarvoa hyödyntämällä myös muiden KPMG:n palvelualueiden asiantuntijoita. Erityisosaamisalueitamme ovat yhtiö- ja sopimusoikeus, yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja työoikeus.

Ota yhteyttä

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Harri Metso

Harri Metso

Partner

020 760 3239

Kai Soini

Kai Soini

Partner

020 760 3273

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yhtiö- ja sopimusoikeuden asiantuntijamme neuvovat asiakkaita kaikissa yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Yhtiö- ja sopimusoikeudellisten peruskysymysten lisäksi avustamme erilaisten vaativien yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen järjestelyn toteuttamiseen liittyvien sopimusten ja muiden dokumenttien laatimisen, rahoitusjärjestelyt sekä projektin kokonaiskoordinoinnin.

 

Avustamme asiakkaitamme myös corporate governance -kysymyksissä. Neuvomme asiakkaitamme julkisten ja yksityisten osakeyhtiöiden lisäksi myös muihin yhteisömuotoihin ja säätiöihin sekä julkishallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Yrityskauppojen yhteydessä avustamme ja järjestämme oikeudelliset due diligence -tarkastukset sekä avustamme sopimusneuvotteluissa ja tarvittavien sopimusten laadinnassa. Tuemme asiakkaita myös päätöksiin ja järjestelyihin liittyvien oikeudellisten riskien arvioinnissa.

Työoikeus

Työoikeusasiantuntijamme avustavat kaikissa työlainsäädäntöön ja virkasuhteiden ehtoihin liittyvissä haasteissa. Neuvomme niin työsopimuksen solmimis- kuin päättämisvaiheessa sekä työsuhteen muutostilanteissa.

 

Avustamme työnantajia yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa asioissa ja niiden käytännön toteutuksessa sekä yritysjärjestelyjen yhteydessä ilmenevissä työoikeudellisissa kysymyksissä.

 

Avustamme työnantajia myös työsuhteiden kansainvälisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi komennustilanteissa ja lähetettyjä työntekijöitä koskevissa asioissa.

Muut liikejuridiikan palvelut

Palvelemme suuria ja pieniä yrityksiä sekä julkishallintoa kattavasti myös muilla liikejuridiikan osa-alueilla. Asiantuntijamme neuvovat erityisesti arvopaperimarkkina-, kiinteistö- ja IPR -oikeutta koskevissa kysymyksissä sekä kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

 

KPMG:n kansainvälisen verkoston avustuksella tarjoamme jatkuvasti palveluita myös rajat ylittävissä toimeksiannoissa.