Suomi

Tilintarkastus  

Tilintarkastuksessa keskitymme liiketoimintaan ja sen riskien ymmärtämiseen. Keskeisin tehtävämme on valvoa, että yrityksen tilinpäätös ja taloudellinen informaatio muodostuvat lakisääteisten vaatimusten mukaisesti omistajan etuja noudattaen.
KPMG Tilintarkastus, henkilöt juttelevat

Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan rakenteet sekä toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Varmistamme osaltamme, että organisaation ulkoinen taloudellinen informaatio kuvaa yhtiön toiminnan taloudellista kehitystä ja asemaa voimassa olevien säännösten puitteissa. Vahvuuksiamme tilintarkastuspalveluissa ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, luotettavuus sekä osaava, sitoutunut henkilöstö.

 

Markkina-asemamme Suomen tilintarkastusmarkkinoilla on vahva, ja asiakaskuntamme ulottuu suuryrityksistä pk- ja omistajajohtoisiin yrityksiin, julkisyhteisöihin sekä yleishyödyllisiin yhteisöihin ja säätiöihin. Asiantuntemuksemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tutkittua tietoa ja uusia näkökulmia. Tukenamme on KPMG-ketjun jäsenyritysten maailmanlaajuinen verkosto.

  

Palveluvalikoimamme

 

  • Lakisääteinen tilintarkastus
  • Erityistarkastukset
  • Tytäryhtiöiden konserniraportoinnin tarkastaminen
  • Listalleottoesitteisiin sisältyvien taloudellisten tietojen varmentaminen
  • Neuvonta ja avustaminen IFRS-tilinpäätöksissä
  • US GAAP -neuvontapalvelut