Suomi

Toiminnanohjausjärjestelmät ja liiketoimintatiedon hallinta 

Tuemme asiakkaitamme prosessien kehittämisessä, järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja laadunvarmistuksessa.


Kehitämme BI-strategioita ja hallintamalleja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Ota yhteyttä

Risto Ollikainen

Risto Ollikainen

Advisory Senior Manager

020 760 3827

Janne Vesa

Janne Vesa

Advisory Partner

020 760 3512

Toiminnanohjausjärjestelmät ja valmissovellukset

 • Valintaprosessin tuki (ohjelmistot, toimittajat)
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Sopimusneuvottelutuki
 • ERP-projektihallinnan palvelut
 • ERP-projektien laadunvarmistus ja riskiarvioinnit
 • Käyttöönottojen hallinta
 • Sovelluskontrollien määrittely, toteutus, testaus ja käyttöönotto 
 • ERP-käyttövaltuuksien tarkastus ja kehittäminen
 • ERP-prosessien toimivuuden arviointi/prosessien kehittäminen
 • Perustietokonseptit (Master Data)
 • Järjestelmien lokalisointien arviointi
 • Testauksen hallinta

 

Business Intelligence -neuvonta  

 • Nykytilanne- ja tavoitetila-analyysit 
 • BI-hallintamallin organisointi ja hallintaprosessien kehittäminen
 • Suorituskykymittareiden (KPI), raporttien ja tuloskorttien määrittely ja kehitys
 • Prototyyppien luonti ja visualisointi
 • Ydintiedon hallinnan (master data management) prosessit 
 • Tietoarkkitehtuurin suunnittelu ja tiedon mallintaminen
 • Tiedon eheyden, virheettömyyden ja täsmällisyyden varmistaminen
 • BI-sovellusratkaisujen valinta
 • BI-käyttöönottoprojektien suunnittelu ja hallinta
 • Teknisen alustan arkkitehtuuri ja valinta
 • Tietovarastoinnin arkkitehtuurin arviointi ja suunnittelu
 • BI-tietoturvallisuuden ja käyttöoikeuksien suunnittelu