Danmark

Rådgivning om Femern Bælt 

Femern Bælt-tunnelen vil både i planlægnings-, etablerings- og driftsfasen åbne nye muligheder for danske og udenlandske virksomheder og på sigt skabe en grundlæggende forandring i regionen. Derfor tilbyder vi rådgivning om bl.a. skat i Tyskland. Vi kan allerede nu klæde dig på til at udnytte mulighederne.
Bred kompetence fra to lande

Vores Femern Bælt-gruppe består af revisorer og rådgivere med erfaring og ekspertise i dansk-tyske forhold, der kan hjælpe dig og din virksomhed med bl.a. skat i Tyskland. Gruppen er etableret i samarbejde med KPMG i Tyskland, så vi kan levere holdbare løsninger, der tager hensyn til begge landes særlige forhold.

Vi har stor erfaring fra de tidligere danske broprojekter og har også en Øresundsgruppe, som både før, under og efter etableringen af Øresundsbroen har rådgivet virksomheder i Danmark og Sverige om konsekvenser, muligheder og faldgruber i Øresundsregionen.

På den måde forener vi vores viden om skatte-, moms- og regnskabslovgivning med vores branchespecifikke viden inden for Ejendom & Entreprise og Offentlig Sektor, herunder vores erfaring fra andre store infrastrukturprojekter.

Femern-gruppens ydelser

Vi kan for eksempel hjælpe din virksomhed med at afklare en række spørgsmål:

Etablering:
   • Skal virksomheden etableres i Tyskland, eller kan aktiviteten klares fra virksomheden i Danmark? 
   • Hvilken type virksomhed er mest hensigtsmæssig - datterselskab eller filial?
   • Skal virksomheden etableres i Tyskland fra bunden, eller skal en eksisterende virksomhed købes?
   • Hvordan skal virksomheden finansieres? Er der mulighed for at få offentlige tilskud?

 

Skat, social sikring og moms:

 • Hvilke skatte- og momsmæssige konsekvenser har det, at virksomheden skal deltage i projekteringen eller etableringen af Femern-forbindelsen?
 • Hvordan påvirker skatte- og sociallovgivningen valget mellem, om personalet skal være ansat i Danmark eller Tyskland? 
 • Hvordan beskattes virksomheden? Er der risiko for dobbeltbeskatning?
 • Afviger reglerne for moms, afgifter og told i Tyskland fra de danske regler? 
 • Er det muligt at reducere arbejdsafgifterne i Tyskland? Hvilke dispensationsmuligheder er der i lovgivningen om social sikring?

 

Drift og udvikling:

 • Hvem kan hjælpe med at afdække de markeds- og konkurrencemæssige vilkår?
 • Hvilken indvirkning har dansk og tysk regnskabsregulering på årsrapporten? Hvilken betydning kommer det til at have på setup'et af ERP-systemerne og på indretningen af bogføringen?
 • Hvilke muligheder er der for ledelsen for at udvikle, styre og effektivisere de forretningsmæssige aktiviteter?

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis

Tax Partner

Telefon +45 73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

 

Generel henvendelse:

I Danmark

I Tyskland

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Femern Bælt-forbindelsen

Femern Bælt-forbindelsen er det største planlagte infrastruktur-projekt i Nordeuropa. 

 

Få et visuelt overblik over Femern forbindelsen.

Tax rates online

Tax rates online

  Med KPMG's Online Rate Tool kan du sammenligne forskellige typer skatte- og momssatser inden for et enkelt land eller sammenligne en bestemt type sats mellem op til fem lande.