Danmark

IFRS Institute 

Vi udarbejder løbende publikationer, illustrative regnskaber og tjeklister, som gør dig i stand til at følge den globale udvikling og udarbejde regnskaber i overensstemmelse med kravene i IFRS (international financial reporting standards).

Illustrativ IFRS-delårsrapport 2014

Illustrativ IFRS-delårsrapport 2014
Vi har opdateret vores illustrative IFRS-delårsrapport med den seneste udvikling, som er gældende for delårsrapporter, der aflægges i 2014.

IFRS Disclosure Checklist 2013 som Excel-fil

IFRS Disclosure Checklist 2013 som excel
Vi har opdateret vores elektroniske IFRS Disclosure Checklist, der giver mulighed for at skræddersy tjeklisten til virksomhedens konkrete regnskabsposter og forhold i øvrigt.

Insights into IFRS 2013/14

into ifrs
KPMG International har ajourført Insights into IFRS, en omfattende praktisk guide til anvendelse af IFRS. Fortolkningen af IFRS i det praktiske arbejde ved regnskabsaflæggelsen er fortsat en stor udfordring.

Illustrativ IFRS-årsrapport 2013

Illustrativ IFRS-årsrapport 2013
Vi har opdateret vores illustrative IFRS-årsrapport med den seneste udvikling, der er gældende for 2013. Årsrapporten er baseret på en fiktiv produktionsvirksomhed, der aflægger årsrapport efter IFRS som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

IFRS-delårsrapport 2014 - det skal du huske

 

Få et samlet et overblik over de væsentligste regelændringer og forhold, som du skal være opmærksom på ved udarbejdelse af delårsrapporter for 1. kvartal 2014.

 


Hedge accounting – nu meget tættere på virksomhedens risikostyring

 

IASB har udsendt de nye regler for regnskabsmæssig sikring under IFRS 9, som skal erstatte reglerne i IAS 39. De nye regler indfører en mere principbaseret tilgang, hvor regnskabsmæssig sikring bringes mere på linje med virksomhedens risikostyring. Regnskabsmæssig sikring bliver mulig for et bredere spektrum af sikringsstrategier. Du kan læse mere i KPMG's publikation "In the Headlines: Hedge accounting moves closer to risk management"

 


EU har godkendt IFRS-konsolideringspakke

 

EU har nu godkendt de fem standarder i konsolideringspakken til brug i EU (IFRS 10-12 og IAS 27-28). Standarderne bliver obligatoriske i EU fra regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2014 eller senere, men førtidig implementering tillades. EU har endnu ikke godkendt to ændringer til konsolideringspakken, som omfatter konsolideringsfritagelse for investeringsvirksomheder og overgangsbestemmelser vedrørende IFRS 10-12.

   

Investeringsvirksomheder fritages for koncernregnskab

   

  IASB har netop godkendt en lempelse for visse investeringsvirksomheder, som herefter kan undlade at udarbejde koncernregnskab. I stedet skal investeringer i datterselskaber, associerede virksomheder, joint ventures og investeringsejendomme løbende måles til dagsværdi. De nye bestemmelser forventes at træde i kraft i EU fra 2014 og vil primært være relevante for private equity- og venture capital-virksomheder.

   

 • Læs mere her (pdf 1,46 MB)

 

Nye toner i hedge accounting

  

  IASB udsendte i september 2012 et opdateret udkast (et såkaldt review draft) til nye regler for regnskabsmæssig sikring under IFRS 9. De nye regler skal fra 2015 erstatte de gældende regler i IAS 39.

   

 • Læs mere her

 

Værdiansættelse af derivater i praksis

 

Opgørelse af dagsværdier er en stadig udfordring for finansielle virksomheder. I publikationen IFRS Practice issues for Banks har KPMG redegjort for de underliggende koncepter for opgørelse af dagsværdier, ligesom udviklingen i markedspraksis gennemgås.

 

Kontakt

Michael Sten Larsen
Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 36 96
mslarsen@kpmg.dk

 

Søren Kok Olsen

Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

 

Jørgen Blom
Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 32 05
joergenblom@kpmg.dk

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 39 21

hpburkal@kpmg.dk