Danmark

Transfer Pricing 

Transfer pricing er et af de mest centrale skattemæssige områder for koncerner med aktiviteter i flere lande. Mange lande, herunder Danmark, stiller krav om, at virksomhederne har udarbejdet dokumentation for, at der handles på markedsvilkår.

Transfer pricing opleves ofte som en væsentlig byrde for koncerner. Samtidig afsætter skattemyndighederne flere og flere ressourcer til at kontrollere, om virksomhederne efterlever dokumentationskravene og armslængdeprincippet.

 

Transfer pricing kræver derfor effektive og holdbare løsninger for internationale virksomheder. I den proces er det en væsentlig ud­fordring, at de ressourcer, som I forretningsmæssigt afsætter til transfer pricing, prioriteres og anvendes optimalt.

 

Gennemfører I et transfer pricing-pro­jekt i samarbejde med KPMG, får koncernen mulighed for at:

 

  • etablere en transfer pricing-politik med tilhørende dokumentation, der opfylder danske og internationale dokumentationskrav
  • integrere transfer pricing i koncernens forretningsstrategi og driftsøkonomiske styring
  • kortlægge risikoprofil og muligheder, så I kan bruge og fordele koncernens ressourcer optimalt
  • reducere risikoen for tids- og omkost­ningskrævende transfer pricing-revisio­ner ved hjælp af en effektiv dokumenta­tionsstrategi
  • reducere risikoen for dobbeltbeskatning, renter og bøder.

Kontakt

 

Martin Nielsen

Partner

Telefon +45 73 23 35 96

martinnielsen@kpmg.dk

 

 

Henrik Lund
Partner

Telefon +45 73 23 32 89

hlund@kpmg.dk

 

 

Global Transfer Pricing Review

Global Transfer Pricing Review
KPMG's 2013 Global Transfer Pricing Review  er baseret på en detaljeret gennemgang af reglerne for transfer pricing blandt KPMG's internationale medlemsnetværk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG