Danmark

Transfer Pricing revisioner 

Når man står over for en transfer pricing-revision, er det ikke alene vigtigt, at man kan levere en overbevisende transfer pricing-dokumentation, men også være i stand til at understøtte doku­mentationen med argumenter, der forklarer virksomhedens situation og som begrunder, hvorfor man har indført en transfer pricing-politik.

KPMG har etableret et transfer pricing revisionsteam, der brænder for opgaven. Vi er dermed i stand til at yde en indsats, hvor vi i samarbejde med dig kan opnå det bedste resultat i en transfer pricing-revision.

 

Revision Task Force

 

KPMG's transfer pricing revisionsteam er et team bestående af transfer pricing rådgivere, som har bred og værdifuld erfaring i at rådgive virksomheder ved transfer pricing-revisioner. Vi har meget stor erfaring med udarbejdelse af transfer pricing defence files, stor erfaring med den planlægningsproces, der omfatter opgaven og projektstyringsdelen, og samarbejdet med virk­somheden og relevante medarbejdere.

 

Vi sikrer, at den indsendte transfer pricing defence file er af høj kvalitet. Vi formår desuden altid at have en åben og konstruktiv dialog med skattemyn­dighederne. Det er vores erfaring, at en sådan dialog er vigtig for at sikre, at udfaldet af transfer pricing-revisionen bliver til skatteyderens fordel.