Danmark

Transfer Pricing risiko 

Med vores brede erfaring og globale netværk af transfer pricing-rådgivere kan vi hjælpe med at styre og afstemme dine koncerninterne transaktioner og anbefale justering af prisfastsættelse eller prisændring.

Vores team af erfarne rådgivere kan benchmarke din virksomhed med tilsvarende sammenlignelige brancher med henblik på at vurdere din risikoprofil. Adgang til finansielle databaser og vores kendskab til danske og europæiske skatteforhold gør det muligt at beslutte, om interne afregningspriser, provision, royalties og rentesatser i en given transaktion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

 

Advance Pricing Arrangements

 

Ved brug af Advance Pricing Arrangements kan virksomheder sammen med skattemyndighederne blive enige om fremtidige afregningspriser og -politikker og derved mindske transfer pricing-risikoen i Danmark og i counterparty jurisdictions.

 

Vi kan hjælpe med at udarbejde  Advance Pricing Arrangements eller indsende indsigelser til myndighederne og rådgive dig før, under og efter myndighedernes behandling af din sag. Vi tilbyder et globalt netværk af transfer pricing-specialister, som har bred erfaring og indsigt i lovgivning, som knytter sig til Advance Pricing Arrangements.