Danmark

Planlægning, optimering og omlægning 

Uanset om du ønsker at begrænse både omkostninger og/eller skatterentesatser og risici på den skat, du skal betale, eller du har brug for at få omkostningsbesparelser og driftsstyring gennem supply chain-systemet, tilbyder vi et globalt netværk af TESCM-rådgivere. Vores TESCM-rådgivere har implementeret TESCM-strukturer, der bevisligt skaber drifts- og skattefordele.

Tax Efficient Supply Chain Management

 

Vi kan levere en samlet virksomhedsløsning, herunder en supply chain-model, organisatorisk model og en it-løsning og viden og indsigt i skatteforhold, der gør det muligt at skræddersy en model i verdensklasse, der er fleksibel og målbar, herunder også hurtigt at identificere quick wins, der kan hjælpe til at øge investeringsafkastet.

 

Vi anvender en fælles model, hvor vi bruger vores globale netværk af skatte- og revisionsrådgivere, der har nøje kendskab og erfaring i at arbejde sammen på TESCM-projekter, og vi sikrer, at både lokale skatteproblemer og skatteproblemer på tværs af landegrænser bliver løst.

 

Implementering

 

KPMG assisterer med at sikre implementeringen af nye forretningsstrukturer, herunder at de valgte strategier forankres i alle virksomhedens led. Ligeledes sikres en afdækning og stillingtagen til afledte skattemæssige problemstillinger, fx udnyttelse af underskud, overdragelse af immaterielle aktiver, sambeskatningsmuligheder, moms og indirekte skatter, etc.