Danmark

Dokumentation 

Vi udarbejder transfer pricing dokumentation samt rådgiver og fungerer som sparringspartner når koncernen selv udarbejder dokumentation. Herudover analyserer og vurderer vi om transfer pricing dokumentationen opfylder myndighedernes krav i Danmark og udlandet.

Udarbejdelse af koncernens dokumentation i samarbejde med KPMG giver optimal fleksibilitet i relation til virksomhedens eget ressourceforbrug.

 

KPMG's involvering i dokumentations-processen kan variere efter kundens ønsker og adgang til intern kapacitet.

Vores services varierer således fra at være sparringspartner for virksomhedens egne skattespecialister ved gør det selv løsninger til en totalløsning af alle dokumentationsprocessens faser.

 

Benchmarkanalyser

 

Vi gennemfører analyser af sammenligneligheden imellem koncernens interne afregningspriser og transaktioner mellem uafhængige selskaber (benchmark studier).

 

Via brugen af store databaser kan de nødvendige sammenlignelige indtjeningsmarginer fastlægges efter udvælgelse af egnede sammenlignelige virksomheder.  Alt efter koncernens ønsker og krav kan disse inkludere branchespecifikke omkostningsstigninger, bruttofortjenester eller driftsresultater.

 

Koncerninterne kontrakter

 

Vi udarbejder kontrakter som er tilpasset den konkrete multinationale virksomheds forretningsmodel og aktiviteter. Vi analyser eksisterende kontrakter og vi laver skabeloner som kan bruges af virksomhedens skatteafdeling. Vi tilbyder årlige reviews i lyset af lovændringer eller lignende i de lande, kontrakterne omfatter. Samtidig tilbyder vi en kontraktmanual og giver et kort introduktionskursus.

 

Transfer Pricing Software - Interpreter®

 

Interpreter® er specielt designet til at hjælpe koncerner med at strukturere og udfærdige en transfer pricing-dokumentation, der opfylder skattemyndighedernes krav.

 

Interpreter® er web-baseret som koncernen har direkte adgang til via en netværksforbindelse hos KPMG og kan især lette processen med at udfærdige effektive globale transfer pricing-analyser for alle koncernens selskaber.