Danmark

Selskabsskat og koncernskat 

Selskabsskat og koncernskat er ofte en ikke ubetydelig omkostning for selskaber. Vi følger udviklingen inden for skattepraksis, den aktuelle skattelovgivning samt kommende lovforslag på meget nært hold. Vi deltager ligeledes aktivt i debatten vedrørende skattelovgivning. Dette sikrer en kompetent rådgivning og sparring baseret på den seneste viden og holdninger til det aktuelle område.

Vores rådgivning er baseret på holdbare løsninger, der sikrer, at alle relevante skattemæssige forhold belyses. Vi lægger vægt på at fungere som sparringspartner og yde rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af planlagte dispositioner. Vores rådgivning tager udgangspunkt i eventuelle optimeringsmuligheder samt afgrænsninger heraf.

 

Vi yder bl.a. rådgivning vedrørende:

 

 • Selskabsskat og koncernskat
 • Sambeskatning
 • Udarbejdelse af selvangivelser
 • Gennemgang af selvangivelsesudkast
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Leasing
 • Fonde, foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Etablering i udlandet eller i Danmark
 • E-handel
 • Faste driftssteder og filialer
 • Joint ventures
 • Rekonstruktioner
 • Skatteberegning, kildeskatter, lempelsesberegninger og acontoskat
 • Dobbeltbeskatningsaftaler
 • Kapitalisering
 • Kulbrinteskat
 • Ophør og konkurs
 • Holdingselskaber