Danmark

Omstrukturering 

KPMG har som førende rådgiver en enestående erfaring og knowhow inden for omstruktureringsrådet. Vi kan se mulighederne – og risiciene – og kan på det grundlag udvikle konkrete, optimale og holdbare løsninger.

Omstruktureringer anvendes i vid udstrækning i mange forskellige henseender, herunder også i grænseoverskridende transaktioner. Dette gælder bl.a. ved:

 

  • sammenlægning af virksomheder
  • valg og tilpasning af koncernstruktur
  • valg af finansieringstruktur
  • generationsskifteplanlægning

 

Vi rådgiver om såvel nationale som grænseoverskridende omstruktureringer. Vi er altid up to date med nyeste lovgivning og praksis og kan på det grundlag i samarbejde med virksomhederne og virksomhedsejerne finde frem til den bedste og mest optimale løsning.

 

 

  • yder skattemæssig rådgivning om valg af transaktion
  • vurderer, om der skal indhentes tilladelse eller bindende svar fra SKAT
  • udarbejder de selskabsretlige dokumenter til transaktionens gennemførelse
  • trækker på vores internationale netværk, når udenlandske forhold er impliceret
 

Kontakt os

Kontakt os

Susanne Kjær

Tax Partner
Telefon +45 73 23 34 30

susannekjaer@kpmg.dk