Danmark

International koncernbeskatning 

Internationale virksomheder med aktiviteter i flere lande står ofte over for, at planlagte og gennemførte transaktioner har skattemæssige konsekvenser i flere lande. I Selskabs- og koncernbeskatning kan vi bl.a. hjælpe ved køb og salg af virksomheder samt valg af koncern- og finansieringsstruktur.

Transaktioner og koncernstrukturer opfattes ikke altid ens af skattemyndighederne i forskellige lande. Samspillet mellem danske og udenlandske skatteregler giver derfor øget risiko for utilsigtede skattemæssige effekter. Ofte er grundige undersøgelser nødvendige for at minimere risikoen – herunder for øgede fremtidige skattebetalinger.

 

I Selskabs- og koncernbeskatning er vi førende som rådgivere – særligt for danskbaserede koncerner. Vi har en bred erfaring og knowhow i at identificere risikofaktorer for internationalt arbejdende virksomheder og at udvikle skattemæssige løsninger, der er både gode og holdbare.

 

Dette gælder bl.a. ved

 

  • Køb og salg af udenlandske virksomheder
  • Valg og tilpasning af koncernstrukturen
  • Valg af finansieringsstruktur
  • Fastsættelse af koncerninterne afregningspriser på varer og tjenesteydelser
  • Rekonstruktion og tilførsel af kapital

Kontakt os

Kontakt os

Lars Lysdahl

Tax Partner

Telefon +45 73 23 33 28

llysdahl@kpmg.dk

Feature image

Jacob Alstrup Lie

Partner

Telefon +45 73 23 32 76

jlie@kpmg.dk

Tax rates online

Tax rates online

    Med KPMG's Online Rate Tool kan du sammenligne forskellige typer skatte- og momssatser inden for et enkelt land eller sammenligne en bestemt type sats mellem op til fem lande.