Danmark

Værd at vide om investering i solcelleanlæg 

Hvis du har investeret i eller overvejer at investere i et solcelleanlæg, kan du her læse nogle praktiske informationer omkring reglerne på området. De regler, vi beskriver her, gælder for privatpersoner, som ejer et solcelleanlæg, der er koblet op på et kollektivt elnet, og hvor anlægget er tilsluttet egen bolig (uden erhvervsmæssigt formål).

Reglerne er ændret markant fra og med den 20. november 2012, og det er derfor vigtigt at få af­gjort, om du er omfattet af en overgangsordning, hvor de "gamle" fordelagtige regler fortsat gælder i en afgrænset periode, eller om du er omfattet af de "nye" forringede regler.

 

Du er omfattet af overgangsordningen, hvis du kan svare "ja" til et af følgende to punkter:

 

  • dit solcelleanlæg er tilsluttet elnettet senest den 19. november 2012 eller
  • du har indgået bindende aftale om køb af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, hvor el-netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012, og anlægget er tilsluttet elnettet senest den 31. december 2013.

 

Hvis du ikke kan svare "Ja" til et af ovenstående to punkter, er du omfattet af de "nye" regler.

Overgangsordningen

Hvis du er omfattet af overgangsordningen, kan du i 20 år fra den 20. november 2012 benytte nettomålerordningen, som den var før lovændringen. Det vil sige, at du kan nettoafregne din produktion og dit forbrug på årsbasis frem til og med den 19. november 2032.

 

Du vil således fortsat have mulighed for at lagre den el, som du producerer, f.eks. om dagen eller om sommeren på det offentlige elnet til senere brug f.eks. om aftenen eller om vinteren. Du slipper dermed for at betale el-afgift, moms mv. af den del af produktionen, som du selv for-bruger (opgjort på årsbasis).

 

Eventuel overskydende produktion sælges som tidligere til elselskabet for 0,60 kr./kWh de første 10 år, og 0,40 kr./kWh de næste 10 år.

 

Det forudsættes, at du opfylder de hidtidige betingelser for at være omfattet af nettoafregning på årsbasis, hvilket bl.a. vil sige, at anlægget sammen med eventuelle andre vedvarende energian­læg (VE-anlæg) i husstanden ikke har en installeret effekt på mere end 6 kW.

 

Skattemæssigt skal solcelleanlæggets resultat stadig opgøres efter enten "Standardmodellen eller "Regnskabsmodellen", se beskrivelser af disse modeller under vejledning til solcelleberegner.

 

Regnskabsmodellen, hvor der bl.a. kan foretages skattemæssige afskrivninger på anlægget, og hvor det er muligt at indgå i virksomhedsskatteordningen, kan således stadig anvendes.

 

Hvis Standardmodellen tidligere er valgt for VE-anlægget, er dette valg dog bindende.

Såfremt Regnskabsmodellen vælges for indkomståret 2012 (2013 eller 2014, hvis anlægget først nettilsluttes/tages i brug dette år), er dette valg bindende i anlæggets resterende levetid.

Beregning efter de nye regler

Bliver du omfattet af de nye regler, vil din nettoafregning blive timebaseret i stedet for årsbase­ret. Dvs. du slipper kun for at betale elafgift, moms mv. af den del af produktionen, som du kan nå at forbruge indenfor en time.

Til gengæld får du en højere afregningspris for din overskydende elproduktion (forudsat af forhøjede afregningspriser godkendes af EU-kommisionen, og Energinet.dk giver tilsagn herom).

 

Hvis anlægget etableres i 2014, sælges overskydende el således som udgangspunkt til elselskabet for 1,16 kr./kWh i 10 år.

 

Grundet manglende godkendelse i EU-kommisionen og manglende fastsættelse af i krafttræden, udbetaler Energinet.dk indtil videre alene den sædvanlige afregningspris på 0,60 kr. pr. kWh.

 

Efter de nye regler er det skattemæssigt ikke længere muligt at benytte Regnskabsmodellen, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan foretages skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget, og anlægget kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen.

 

Solcelleberegner

Du kan med fordel benytte vores solcelleberegner, der giver dig et præcist overblik over, om en investering i et solcelleanlæg kan betale sig, herunder hvor hurtigt din investering vil være tjent hjem.

 

  • Brug vores solcelleberegner her

 

Kontakt os

Kontakt os

 

Helle Munch

Senior Tax Manager
Telefon +45 73 23 38 45

hjmunch@kpmg.dk

 

 

Jan Carstensen

Senior Tax Manager
Telefon +45 73 23 64 39

jcarstensen@kpmg.dk

 

 

 

Lone Kristiansen

Tax Manager

Telefon +45 73 23 46 32

lkristiansen@kpmg.dk