Danmark

Skat og selvangivelser 

Jo mere korrekte skatteberegninger og selvangivelser er, jo færre ressourcer bruger din virksomhed på administration. Få rådgivning om skat og selvangivelser, og hvordan din virksomhed kan optimere planlægningen og processerne.

Korrekte skatteberegninger og selvangivelser er vigtige. Det gælder både for virksomheder, der ind- og udstationerer medarbejdere, selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og privatpersoner, da særlige forhold kan gøre sig gældende i hver situation, f.eks. omregning til helårsindkomst, særlige fradrag, opgørelse af virksomhedsresultat m.v.

Ind- og udstationering af medarbejdere

Virksomheder har ofte en række spørgsmål ved ind- og udstationering. Vi kan hjælpe i hele planlægningsforløbet og bl.a. afklare vigtige forhold om:

 

  • Medarbejdernes beskatningsforhold
  • Optimal sammensætning af lønpakke
  • Samlede omkostninger for virksomheden 
  • Værktøjer til at styre de administrative processer ved selvangivelser

Selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og privatpersoner

Vi kan bl.a. hjælpe med følgende problemstillinger:

 

  • Selvstændige erhvervsdrivende, hvor valg af virksomhedsform og korrekt selvangivelse er afgørende for at minimere skatteudgiften
  • Hovedaktionærer, der ønsker en skattemæssig forbedring af aflønning og udbytte samt overblik over gode investeringsmuligheder
  • Privatpersoner med en udenlandsk indkomst, der ønsker at undgå dobbeltbeskatning eller har brug for hjælp til at udfylde selvangivelsen korrekt. Derudover kan vi hjælpe med skatteberegning og indberetning af restskat

 

Endelig kan vi hjælpe med henvendelser fra skattemyndighederne.

 

Kontakt os og få overblik over mulighederne for økonomiske besparelser og lettere administration.

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Partner i KPMG
Telefon 73 23 36 83
uriis@kpmg.dk