Danmark

Firmabil eller privatbil 

 

I mange ansættelsesforhold er det muligt at vælge en ordning med firmabil, men man bør altid vurdere de forhold, der har indflydelse på økonomien i ordningen for at finde den mest optimale løsning for arbejdsgiver og medarbejder. KPMG har udviklet et beregningsprogram, der kan hjælpe med denne vurdering. Brug det her.

 

 

 

En firmabilsordning kan tilbyde enten fri bil til rådighed eller helt eller delvist godtgjorte udgifter ved kørsel i medarbejderens egen bil.

 

KPMG's beregningsprogram for firmabil tager udgangspunkt i en bilordning, der etableres i år 2014 og løber over 3 år. Programmet kan bruges af alle, der har valget mellem en fri bil og yderligere løn eller muligheden for fri bil i en bruttotrækordning.

 

Programmet viser medarbejderens/arbejdsgiverens samlede nettoomkostninger, når medarbejderen stiller egen bil til rådighed for arbejdsgiveren samt medarbejderens/arbejdsgiverens nettoomkostninger, når medarbejderen får stillet en firmabil til rådighed af arbejdsgiveren. Programmet kan også anvendes af hovedaktionærer.

 

Renteudgifter og konsekvenser

Med undtagelse af renteudgifter i forbindelse med låntagning er øvrige omkostninger uændrede over de 3 år. Dog er Skatterådets satser for skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag baseret på 2014-satsen gældende fra 1. januar 2014.

 

Programmet giver ikke et fuldstændigt overblik over de forskellige ordningers konsekvenser, da der bl.a. er anvendt gennemsnitlige skatteprocenter.

 

Modellen er udarbejdet, så arbejdsgivers omkostning er den samme i begge alternativer. Beregningerne kan kun anses for vejledende, og det anbefales at søge professionel og konkret rådgivning, før der træffes endelige beslutninger

 

God fornøjelse med programmet.

Kontakt os

 

Claus Pedersen

Telefon: 73 23 64 70

clauspedersen@kpmg.dk  

 

 

 

Helle Munch
Telefon: 73 23 38 45
hjmunch@kpmg.dk

 

 

Jan Carstensen

Telefon: 73 23 64 39

jcarstensen@kpmg.dk