Danmark

Ejendomsskat 

Er du i tvivl, om din ejendomsvurdering har været for høj, og om du har betalt for meget i ejendomsskat, så læs mere her.

Har du betalt for meget i grundskyld og vil du klage?

 

Find din seneste ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2011 og ejendomsskatteopkrævningen for 2013. Ejendomsskatten i 2013 og 2014 beregnes på baggrund af 2011 ejendomsvurderingen. 

.


Step 1 - Undersøg, om du betaler skat af grundværdien eller grundskatteloftværdien


(Se evt. vejledning i billedet herunder)

 

 • Hvis du betaler grundskyld af grundskatteloftværdien, betaler du kun for meget i grundskyld, hvis den faktiske handelsværdi er under grundskatteloftværdien. 
 • Hvis du betaler grundskyld af grundværdien, betaler du for meget i grundskyld, hvis den faktiske handelsværdi er under grundværdien.

 

Betalt for meget i ejendomsskat?

Her er et eksempel på en skatteoplrævning, som den ser ud i alle kommuner

 

 • Den røde boks er grundværdien på den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2011
 • Den grønne boks er den såkaldte grundskatteloftværdi
 • Den blå boks viser hvilken værdi der betales grundskyld af
   

Step 2 - Hvad er min grund værd?


Er den åbenlyst mere værd end både grundværdien og grundskatteloftværdien? Så har du ikke betalt for meget i skat.
Er den mindre værd end beskatningsgrundlaget betaler du for meget i grundskyld?


Er du i tvivl, kan du gøre følgende:

 • Undersøge om der er handler af tomme grunde i området. Se f.eks. www.boligejer.dk.
 • Sælger kommunen byggegrunde i området?
 • Hvordan har SKAT vurderet sammenlignelige grunde, kender du evt. til naboer, der har klaget og fået nedsat grundværdien? Kontroller www.ois.dk eller www.vurdering.skat.dk.


Er du stadig i tvivl, anbefaler vi du søger rådgivning inden en eventuel klage sendes.
 

Step 3 - Klagemuligheder


Er grundværdien eller den samlede ejendomsværdi for høj kan du klage over grundværdien. Næste mulighed er ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2013, der offentliggøres februar/marts 2014.

 • Klagefrist 1. juli 2014.


Hvis du vil klage, skal du skrive en struktureret, overskuelig og velbegrundet klage. Det skal klart fremgå hvem du er, hvilken ejendom, du klager over - herunder adresse, ejendoms- og matrikelnummer.


Forklar tydeligt, hvad du mener om ejendommens grundværdi, og hvad den faktisk er værd. Beskriv ejendommen objektivt med grundareal, boligareal, mangler og goder. Og husk at medsende relevante bilag som dokumentation for dine argumenter.


Vil du klage tilbage i tid?


Holde øje med om regeringen giver mulighed for at klage tilbage i tid baseret på rigsrevisionens rapport. Holger K. Nielsen har lovet, at 2010 vurderingen for erhvervsejendomme og 2011 vurderingen for boliger bliver genåbnet.

Kontakt os

Claus Pedersen
Telefon 73 23 64 70
clauspedersen@kpmg.dk

 

Holger Haugstrup
Telefon 73 23 47 79
hhaugstrup@kpmg.dk

 

Per Nedergaard Nielsen

Telefon 73 23 40 99

pnnielsen@kpmg.dk

 

Søren Dahlgaard
Telefon 73 23 64 68
sdahlgaard@kpmg.dk