Danmark

VIES Validator - validering af momsnumre 

Som led i kampen mod den omfattende momssvindel, der sker i forbindelse med EU-leverancer, har SKAT rettet fokus mod danske virksomheders validering af momsnumre. KPMG har udviklet KPMG VIES Validator, som gennemfører valideringen på en hurtig, nem og overskuelig måde.

KPMG VIES validator tool

Jeres virksomhed er forpligtet til at validere momsnumre, navne og adresser på jeres kunder, hvis I handler uden moms med virksomheder i andre EU-lande. Valideringen kan ske via Kommissionens hjemmeside, men er ofte meget tidskrævende, da momsnumrene skal kontrolleres enkeltvist. Validering skal afhængig af handelsmønster som udgangspunkt ske månedligt eller kvartalsvist.


Omkostningen ved at undlade valideringen er stor, idet I risikerer at blive efteropkrævet dansk moms på salget. KPMG i Danmark har derfor udviklet et værktøj "KPMG VIES Validator", som er en rapportgenerator, der validerer en lang række momsnumre samt de tilhørende navne og adresser på én gang.


KPMG VIES Validator kan validere hele dit debitorkartotek på en gang, hvis du uploader en fil, der indeholder de momsnumre, der skal valideres. Hvis filen derudover også indeholder navne og adresser, som hører til momsnumrene, kan KPMG VIES Validator også sammenholde disse oplysninger med oplysningerne, der er registreret i VIES-databasen.


KPMG VIES Validator viser på en meget overskuelig måde en liste med de momsnumre, som kan valideres, og hvor navne- og adresseoplysningerne matcher kunden. Derudover dannes bl.a. en liste over de kunder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem navne- og adresseoplysningerne, og en liste over de kunder, der ikke har gyldige momsnumre.


Du er velkommen til uforpligtende at kontakte os for at høre nærmere omkring programmet, anvendelse og pris. Du kan blot sende en mail til undertegnede med dine kontaktoplysninger, så sender vi dig yderligere oplysninger.

Kontakt os

Dorthe Lassen 

 

Dorthe Lassen

Senior VAT Manager

Telefon: 73 23 40 28

dlassen@kpmg.dk

 

Mette Schøler

 

Mette Schøler

VAT Manager

Telefon: 73 23 42 11

mschoeler@kpmg.dk

 

Helle Plagborg

 

Helle Plagborg

VAT Consultant

Telefon: 73 23 47 08

hplagborg@kpmg.dk