Danmark

Told og told af importvarer 

Tolden bør have stor bevågenhed i virksomheder med import. Told kan i nogle tilfælde udgøre op mod 20 % af en vares indkøbspris. Har du sikret, at din virksomhed ikke betaler unødvendig told af importvarer?

Alle danske virksomheder og privatpersoner betaler told af importvarer, som er produceret uden for EU, uanset om der er tale om råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer. Mange virksomheder mangler overblik over, om de betaler det korrekte beløb, og overblik over deres muligheder for at mindske eller fjerne toldbetalingen.

Vores toldspecialister kan give dig svar på, om I kan optimere toldforholdene i din virksomhed, så du undgår unødvendig efteropkrævning fra SKAT eller at betale for meget i told.

 

Få styr på tolden

 

Vi kan bl.a. skabe mulighed for, at din virksomhed

 

  • kender toldværdien af varerne
  • betaler den rigtige sats for importvarer
  • har de optimale eller nødvendige toldordninger
  • kender sine administrative og økonomiske forpligtelser
  • kender WTO-reglerne
  • får hjælp til at forbedre interne forretningsgange

Kontakt os

Kontakt os

Dorthe Lassen

Senior VAT Manager
Telefon +45 73 23 40 28
dlassen@kpmg.dk