Danmark

Moms, told og afgifter 

Vi yder rådgivning om moms, told, afgifter, som ofte er betydelige udgifter for virksomheder. Derfor er der god grund til at have fokus på disse udgiftsposter.

Rådgivning om moms

Rådgivning om moms
Moms er en betydelig udgift for virksomhederne, og det er derfor vigtigt at sikre, at virksomheden betaler lige præcis det, den skal. KPMG hjælper dig med at få styr på momsen.

Undgå at betale for meget i told

Undgå at betale for meget i told
Man bør være meget opmærksom på told i virksomheder med import, som i nogle tilfælde kommer helt op på 20 %. KPMG kan hjælpe dig med at sikre, at du ikke betaler for meget i told.

Lovgivningen på områderne er kompleks, og der er mange forhold at tage hensyn til. Vi hjælper din virksomhed med at forbedre moms-, told- og afgiftsforhold, udnytte muligheder og håndtere udfordringer og risici.

 

Vores moms-, told- og afgiftsspecialister kan hjælpe med alle problemstillinger inden for moms, told og afgifter. Det gælder bl.a. ved handel med udlandet, momsfrie ydelser, korrekte momsfradrag samt told- og afgiftsberegninger.

Vi rådgiver både danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og har særligt branchekendskab inden for energi og forsyning, rejsebureauer, transport, byggebranchen og den finansielle sektor.

Vores internationale netværk betyder, at din virksomhed også kan få løst opgaver, der kræver et dybtgående kendskab til udenlandske moms-, told- og afgiftsforhold.

 

Fordele, vores rådgivning kan give

 

Vores rådgivning om moms, told og afgifter kan bl.a. give din virksomhed muligheden for:

 

  • Korrekt moms-, told- og afgiftsafregning
  • Optimering af moms-, told- og afgiftsforhold
 

Få rådgivning om de bedste løsninger inden for både danske og internationale moms-, told- og afgiftsforhold.