Danmark

Energiafgifter og grønne afgifter 

Reglerne inden for energiafgiftsområdet er komplekse. Der er derfor stor risiko for at håndtere afgifter forkert, men også mulighed for økonomisk optimering. Har du sikret, at din virksomhed betaler korrekte energiafgifter?

Vi kan hjælpe din virksomhed med at få afdækket vigtige forhold omkring den særlige lovgivning på området, herunder fradragsmuligheder og tilskudsordninger. Vi kan også gennemgå din virksomheds procedurer og beregningsmetoder for at vurdere, om I har mulighed for at håndtere energiafgifterne mere optimalt.

 

Få styr på energiafgifterne/de grønne afgifter

Vi er specialister inden for følgende områder:

 

  • Fradrag for energiafgifter, herunder fordeling mellem rumvarme og proces
  • Vurdering af, hvilke virksomheder der er omfattet af bilaget til elafgiftsloven, og som derfor ikke kan få godtgjort elafgift (f.eks. advokater, reklamebureauer og visse andre liberale erhverv)
  • Afgiftsforhold for virksomheder, der er omfattet af CO2-kvotelovgivningen
  • De nye fordelingsregler i relation til el- og varmefremstilling
  • Overskudsvarmeafgift
  • Tilskud til CO2-afgift
  • Elproduktionstilskud
  • NOx-afgift

 

Vi hjælper også gerne med sager og kontroller fra SKAT og fører dem eventuelt videre i Landsskatteretten. Herudover kan din virksomhed gøre brug af vores erfaringer med skræddersyede kurser.

Kontakt os

Kontakt os

Peter Lunau Larsen

Partner
Telefon +45 73 23 46 91

E-mail: pllarsen@kpmg.dk

 

 

 

Mette Lund Hansen

Senior VAT Manager
Telefon +45 73 23 42 36

E-mail: mettehansen@kpmg.dk