Danmark

Skattemæssige konsekvenser af købsstrukturen 

Det er vigtigt at vælge en god købsstruktur, der sikrer en optimal skattemæssig behandling på købstidspunktet, i den fremtidige driftsperiode og i forbindelse med et eventuelt senere salg. Vi kan på baggrund af jeres forretningsmæssige ønsker og behov hjælpe jer med at etablere en god købsstruktur.

Når I skal købe en virksomhed, er det vigtigt, at I bl.a. overvejer:

 

  • Om I skal købe aktiver eller aktivitet
  • Om købet skal foretages via et holdingsselskab, og hvor det - ud fra et skattemæssigt synspunkt - skal være placeret
  • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med exit/senere frasalg af aktivitet
  • Fordeling af købesummen på de forskellige koncernselskaber/aktiver (skattemæssig "purchase price allocation, PPA)
  • Den fremtidige effektive skatteprocent for koncernen.

 

I hvilket land skal et evt. holdingsselskab ligge?

 

Hvis I ønsker at investere gennem et eller flere holdingsselskaber, er det vigtigt at overveje, i hvilke lande selskaberne skal ligge. Det er fx hensigtsmæssigt, at selskaberne er hjemmehørende i lande, der har en gunstig dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark i forhold til kildeskat på renter og udbytter. I bør også sikre, at holdingsselskaberne har den fornødne substans for at sikre, at skattemyndighederne vil anerkende selskaberne som de retmæssige ejere af udbytterne og renterne.

 

Selvom I ikke lige nu overvejer at sælge den forretning, I er ved at købe, er det vigtigt at vælge en struktur, der gør det muligt at sælge uden store skatteomkostninger, hvis det pludselig bliver fordelagtigt eller nødvendigt.

 

Vi kan hjælpe jer med at undersøge, hvilken struktur og beliggenhed, der er bedst for jer.

 

Hvad hvis I køber en aktivitet?

 

Hvis I køber aktiviteten i stedet for aktierne i et selskab, har I pligt til at fordele købesummen på de aktiver, I har købt (PPA). Hvis I køber aktivitet, danner PPA’en også udgangspunkt for det skattemæssige afskrivningsgrundlag, og det er relevant at overveje, om det kan optimeres. Samtidig er det vigtigt at sikre, at PPA’en hænger tæt sammen med transfer pricing politikken, således at aflønningen af selskaberne også afspejler de værdier, der ifølge PPA’en er tilfaldet selskaberne i forbindelse med opkøbet.

 

Vores finansielle eksperter kan hjælpe jer med at lave den regnskabsmæssige PPA, og i M&A skat kan vi hjælpe med at sikre, at den også fra et skattemæssigt synspunkt bliver optimal.

 

Vi er et stærkt team, der har hjulpet andre end jer med at lave en hensigtsmæssig købsstruktur, og vi har vores internationale netværk i orden, som vi kan trække på, når vi har brug for viden om lokale skatteregler. Ring til os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt

 

Anders Bjørn
Tax Partner
Telefon +45 73 23 30 15 
abjoern@kpmg.dk

Feature image

Lars Lysdahl

Tax Partner

Telefon +45 73 23 33 28

llysdahl@kpmg.dk