Danmark

M&A Tax 

Når en virksomhedsoverdragelse er en succes fra en skattemæssig synsvinkel, har I opnået en begrænset skattemæssig eksponering, fordi I har lavet en god forundersøgelse og en god overdragelsesaftale.

I har fået optimeret købsstrukturen, finansieringsstrukturen og de lokale skattemæssige forhold, så I ikke fremadrettet har unødigt store skatteomkostninger og eksponering. Den efterfølgende integration er forløbet vel og via en stram styring er I blevet færdig i tide, så det størst mulige udbytte ved bl.a. optimeringsinitiativerne er sikret.

 

Dette er desværre ofte langt fra tilfældet. Alt for ofte vælges skattemæssige undersøgelser fra i forbindelse med et opkøb og slem er overraskelsen året efter købet, når det lokale skattevæsen rejser store skattekrav, fordi selskabet ikke har opgjort skatten korrekt, de anvendte koncerninterne afregningspriser er håbløse, og fordi der ikke efter de lokale regler gives fuldt skattemæssigt fradrag for renter på gæld stiftet i forbindelse med opkøbet. Det kan betyde bunker af administration og store ekstra skatteomkostninger.

 

Overdragelse af virksomhed kan blive relevant for både store og små virksomheder. Transaktionens kompleksitet og geografiske udstrækning vil være afgørende for hvilke skattemæssige analyser, det er relevant at udføre.

 

Få skatterådgivning ved nationale og internationale overdragelser

 

I M&A Tax har vi i mange år assisteret med skatterådgivning i forbindelse med nationale og internationale overdragelser. Vi kan hjælpe uanset størrelse og geografisk udstrækning af transaktionen – eventuelt ved at inddrage lokale skatteeksperter fra vores store netværk.

 

Før transaktionens start drøfter vi, hvilke undersøgelser der er værdiskabende for jer, og vi aftaler omfanget af vores assistance.

 

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 

 

I kan læse mere om vores assistance ved at klikke på de ovenstående links eller kontakte os for en nærmere drøftelse.

Kontakt

 

Anders Bjørn
Tax Partner
Telefon +45 73 23 30 15 
abjoern@kpmg.dk

Feature image

Lars Lysdahl

Tax Partner

Telefon +45 73 23 33 28

llysdahl@kpmg.dk