Danmark

Rådgivning om persondata 

Det er en stor udfordring at håndtere persondata korrekt, og i takt med den teknologiske udvikling, den stigende globalisering og ikke mindst nye kommunikationsmåder får beskyttelse af persondata mere og mere betydning ikke mindst i forhold til compliance.

Rådgivnig om persondata KPMG

Persondata findes alle steder, og behandling af persondata er bl.a. relevant i HR-afdelingerne, ved bekæmpelse af anti-korruption herunder i forbindelse med whistleblower-systemer, ved virksomhedsoverdragelser og overførsel af data internt i koncerner og til udlandet samt ved outsourcing.

 

Vi kan hjælpe vores kunder med de persondatamæssige udfordringer i forhold til at overholde lovgivningen. Og da vi samtidig har en lang række konsulenter, der rådgiver om it-sikkerhed, kan vi også hjælpe med den mere tekniske del i forhold til de meget komplicerede sikkerhedskrav, der gælder på området.

 

Vi kan bl.a. hjælpe med rådgivning om:

 

 • Anmeldelser og tilladelser hos Datatilsynet
 • It-sikkerhedskrav
 • Databehandleraftaler
 • Whistleblower-ordninger, bestikkelse og anti-korruption 
 • Cloud Computing og outsourcing
 • Overførsel af persondata til udlandet herunder lande uden for EU (3-lande)
 • Håndtering af persondata ved virksomhedsoverdragelser
 • Udformning af persondata- og e-mailpolitikker
 • TV-overvågning
 • Persondatabehandling i HR bl.a. overvågning af ansatte, kontrol af e-mail og brug af internet, oplysninger på internettet 
 • Privacy Compliance

Kontakt os

 

 

Henrik Kany
Director, Head of Legal Services

Telefon +45 73 23 33 10
hkany@kpmg.dk

 

Rådgivning om persondatasikkerhed

Persondatasikkerhed handler om at beskytte den private borgers data.
Vi kan vurdere og hjælpe med at overholde persondatalovgivningen og de kendte principper for persondatabeskyttelse.