Danmark

Koncerninterne aftaler 

Har du brug for et tjek af dine koncerninterne aftaler? Vi udarbejder aftaler, som er tilpasset virksomhedens forretningsmodel, aktiviteter og branche.

Vi udarbejder koncerninterne aftaler, der er:

 

  • tilpasset den konkrete virksomhed, de involverede parter og den konkrete aktivitet ud fra et transfer pricing-perspektiv
  • konsekvente mht. jura, metode og terminologi på tværs af juridiske enheder, aktiviteter og landegrænser
  • nemme at vedligeholde, f.eks. ved prisjusteringer

  

Vi analyserer eksisterende aftaler og sikrer, at de:

 

  • lever op til den virkelighed, de skal regulere 
  • håndterer prisfastsættelsen optimalt
  • er juridisk holdbare

 

Vi giver løbende support, f.eks. hvis der skal udarbejdes tillæg, når aktiviteterne ændrer sig, og tilbyder årlige reviews, så aftalerne er up-to-date med f.eks. lovændringer i de lande, de omfatter.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os i med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.

 

Kontakt

Transfer Pricing

 

 

Henrik Lund 
Partner

Telefon +45 73 23 32 89
hlund@kpmg.dk

 

 

Peder Reuther

Senior Tax Manager

Telefon +45 73 23 39 52
preuther@kpmg.dk

 

Legal Services

 

 

Henrik Kany
Director, Head of Legal Services
Telefon +45 73 23 33 10
hkany@kpmg.dk

 

Læs mere om Transfer Pricing