Danmark

Aktielønsordninger og andre incentives 

Aktieløns- og bonusordningers succes bygger bl.a. på omhyggelige overvejelser om samspillet mellem skat, økonomi og jura. Vi rådgiver herom i samarbejde med KPMGs andre rådgivningsfunktioner og dermed får du en samlet løsning, der er gennemtænkt og normalt mere overskuelig, lettere at implementere og billigere, end hvis du benytter flere eksterne rådgivere.

Vi rådgiver bl.a. om:

 

  • Programmer for incitaments-/aktieaflønning for både danske og udenlandske medarbejdere
  • Skattemæssige konsekvenser, herunder sammensætning af aktie- eller bonuslønpakke for den enkelte medarbejder
  • Procedurer, herunder selskabsretlige dokumenter
  • Arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger
  • Effektuering af incitamentsordningen, f.eks. over for myndighederne og ved at udarbejde informationsmateriale til medarbejderne

 

Gennem vores internationale netværk kan vi desuden løse opgaver inden for aktieløns- og bonusordninger, der kræver kendskab til udenlandske juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige forhold.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.

 

Kontakt os

 

Henrik Kany
Director, Head of Legal Services
Telefon +45 73 23 33 10
hkany@kpmg.dk

 

 

 

Julie Gerdes
Director, Head of Employment & Labour Law

Telefon +45 73 23 34 03
juliegerdes@kpmg.dk