Danmark

XBRL indberetning - Digital indberetning af regnskaber 

Regnskaber i regnskabsklasse B, der slutter 31. januar 2012 eller senere, skal indsende regnskabet elektronisk i XBRL-format. Senere vil dette krav også gælde for regnskaber i regnskabsklasse C og D.

XBRL - eXtensible Business Reporting Language - er et programmeringssprog, der forvandler virksomheders finansielle information til elektroniske data, som kan indberettes til offentlige instanser som f.eks. Erhvervsstyrelsen.

 

Kravene til en given finansiel rapportering udtrykkes gennem en XBRL-taxonomi, og selve rapporteringen med data i udtrykkes gennem XBRL-instance dokumenter.

XBRL-standarden er udviklet af organisationen XBRL-International, som også arbejder for at fremme anvendelsen af standarden.

 

XBRL - Standard til digital indberetning af regnskab

XBRL rapportering er en international fri standard til digital indberetning. XBRL indberetning er uafhængig af it-platform og er ikke bundet til bestemte formater som pdf og Excel. XBRL indberetning er også digitalisering af rapportdefinitioner, f.eks. internationale regnskabsstandarder (IFRS), US GAAP, årsregnskabsloven m.v. XBRL indberetning er obligatorisk i en række lande.

 

I fremtiden vil rapportering overfor banker, fondsbørs, brancheorganisationer og andre offentlige myndigheder også være en mulighed.

 

Med XBRL er der givet en enestående mulighed for skabe en ubrudt digital fødekæde for finansielle data, som går lige fra virksomhedens bogholderi og ud til alle dem, der forbruger regnskabsdata. Når fødekæden er fuldt udbygget vil der være store fordele for alle, der indgår i den.

Kontakt os

Kontakt os
Nils Kjeldsen
Systemkonsulent
Telefon 73 23 42 26
nilskjeldsen@kpmg.dk