Danmark

Hvem skal indberette og hvornår 

Den nye lov betyder, at virksomheder med regnskabsklassen B for regnskabsåret, der afsluttes 31. januar 2012 eller senere, skal indberettes digitalt.

Derfor bliver årsregnskaber for B-virksomheder for kalenderåret 2011, der har balancedato 31. december, de sidste kalenderårsregnskaber, der kan indsendes i papirform.
                       
Selskaber omfattet af regnskabsklasse C skal indberette årsrapporter digitalt for regnskabsår, der slutter efter 31. december 2012 (2013 kalenderårsregnskaber).
 
Selskaber omfattet af regnskabsklasse D skal indberette årsrapporter digitalt for regnskabsår, der slutter efter 31. december 2013 (2014 kalenderårsregnskaber).

 

Regnskabsklasse B
Klasse B er følgende virksomheder:

 

  • Små virksomheder

Er forpligtet til at aflægge årsrapport for regnskabsåret, der afsluttes den 31. januar 2012 eller senere.

(2012 kalenderårs regnskaber)

 

Klasse betingelser:

Balancesum: 0-36 mio.

Nettoomsætning: 0-72 mio.

Antal ansatte: 0-50

Regnskabsklasse C (mellem)
Klasse C er følgende virksomheder:

 

  • Mellemstore virksomheder

Er forpligtet til at aflægge årsrapport for regnskabsåret, der afsluttes senere end den 31. december 2012.

(2013 kalenderårs regnskaber)

 

  

Klasse betingelser:

Balancesum: 36-143 mio.

Nettoomsætning: 72-286 mio.

Antal ansatte: 50-250 

Regnskabsklasse C (store)
Klasse C er følgende virksomheder:

 

  • Store virksomheder

Er forpligtet til at aflægge årsrapport for regnskabsåret, der afsluttes senere end den 31. december 2012.

(2013 kalenderårs regnskaber)

 

  

Klasse betingelser:

Balancesum: over 143 mio.

Nettoomsætning: over 286 mio.

Antal ansatte: over 250

  

Regnskabsklasse D
Klasse D er følgende virksomheder:

 

  • Børsnoterede og statslige selskaber

Er forpligtet til at aflægge årsrapport for regnskabsåret, der afsluttes senere end den 31. december 2013.

(2014 kalenderårs regnskaber)

 

Klasse betingelser:

Alle skal aflægge efter  IFRS

 

 

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Nils Kjeldsen
Systemkonsulent
Telefon 73 23 42 26

nilskjeldsen@kpmg.dk