Danmark

XBRL - Fordelene 

XBRL er et fælles sprog til at formidle finansielle data, som kan forstås og bruges af alle, uanset branchetilhørsforhold eller softwareplatform.

XBRL giver store fordele i alle faser af erhvervslivets rapporteringer og analyser. Fordelene viser sig i automatisering, omkostningsbesparelser, hurtigere, mere pålidelig og mere præcis håndtering af data, forbedret analyse og i bedre kvalitet af information og beslutningsprocesser.

 

XBRL giver mulighed for at producenter og brugere af finansielle data kan flytte ressourcer væk fra de dyre manuelle processer, der typisk involverer tidskrævende sammenligning, samling og genindtastning af data. De kan i stedet koncentrere indsatsen på analyser, ved hjælp af software som kan validere og manipulere XBRL-informationerne. Som et enkelt eksempel, kan søgninger efter oplysninger, der tidligere tog flere timer nu klares med XBRL på en brøkdel af et sekund.

 

De, der står til at drage fordel omfatter alle, der indsamler virksomhedsdata, herunder regeringer, lovgivere, økonomiske agenturer, fondsbørser, finansielle virksomheder og lignende, og dem, der producerer eller bruger det, herunder revisorer, virksomhedsledere, finansielle analytikere, investorer og kreditorer.


Brugen af XBRL er ikke ensbetydende med tvungen standardisering af al finansiel rapportering. Tværtimod er sproget fleksibelt og beregnet til at støtte alle nuværende aspekter af rapportering i forskellige lande og brancher. Muligheden for udvidelse betyder, at XBRL kan justeres til at opfylde specielle forretningsmæssige krav helt ned på virksomhedsniveau.

Kontakt os

Kontakt os
Nils Kjeldsen
Systemkonsulent
Telefon 73 23 42 26
nilskjeldsen@kpmg.dk