Danmark

Hvordan laver jeg XBRL-regnskaber? 

Digitale regnskaber kan kun skabes gennem XBRL-parat software på baggrund af en ophægtning mod årsrapporttaxonomien. Du skal lave to udgaver af det digitale regnskab. En PDF-version og en XBRL-version. Det kræver speciel software, som kan udnytte det særlige XBRL-sprog.

Grundlæggende handler udarbejdelse af digitale regnskaber om at parre den danske årsrapporttaxonomi med et givent selskabs regnskabsdata for en given periode og så samle resultatet i et digitalt dokument.


For at man kan nå dertil, er man nødt til at have viden og værktøjer til at skabe en sammenhæng mellem på den ene side taxonomien og på den anden side kundens kontoplan og de regnskabsnoter, erklæringer, beretninger m.v., som indgår i årsrapporten.


Ophægtning af regnskabsdata
Konkret sker det gennem en ophægtning mellem årsrapporttaxonomien og kundens kontoplan – eller revisorfirmaets standardkontoplan – i et stykke XBRL-parat software. På baggrund af ophægtningerne kan softwaren danne det digitale regnskab, også kaldet XBRL-instansdokumentet.


De øvrige elementer i årsrapporten vil enten skulle indtastes eller hentes fra et standard- eller frasebibliotek i softwaren. Der er forskel på, hvor meget der er med i de forskellige softwarepakker og på, hvor automatiseret processerne kan være.


Ophægtningen mod taxonomien sker på forskellig vis i forskellige softwarepakker.


Der er imidlertid en række ting, du skal være opmærksom på i ophægtningsarbejdet.

 

Instansdokument

XBRL-instansdokumentet skal indeholde alle de oplysninger, som det tilsvarende papirregnskab ville indeholde. Alle informationer i det skal også være imellem de rigtige tags fra taxonomien.  Det skal det XBRL-parate it-system sikre, ligesom det skal sikre, at XBRL-instandokumentet er it-teknisk validt, således at det kan læses af anden software.


Det digitale regnskab i PDF og XBRL-format
Regnskabet skal laves i to versioner: Et XBRL-dokument  og en pdf-udgave. Begge dele skal afleveres til Erhvervsstyrelsen.

 
Pdf’en må ikke indeholde flere eller færre årsrapportelementer end instansdokumentet. Udseendet af PDF’en kan du selv fastsætte ligesom for papirregnskaber. Men du skal være opmærksom på, at det er det dokument, du som indsender står på mål for.


Det er nemlig pdf’en, der skal udtrykke det retvisende billede. XBRL-dokumentet har i sagens natur intet udseende men skal blot leve op til førnævnte krav.

 

Det digitale regnskab i iXBRL-format
En række software-løsninger uderstøtter et udbygget dataformat benævnt iXBRL (inline XBRL). Med dette format dannes der et instans-dokument, som indeholder både XBRL-data og den tilhørende formatering i et Browser-view - i én og samme fil.


Fordelene ved iXBRL er åbenbare, da man hermed kan overføre XBRL-data og præsentation af regnskabet uden at skulle sende dem i hver sin fil.


Styrelsens automatiske "system-til-system" løsning kan modtage filer i iXBRL-format.

Kontakt os

Kontakt os

Nils Kjeldsen
Systemkonsulent
Telefon 73 23 42 26
nilskjeldsen@kpmg.dk