Danmark

Omstrukturering og børsnotering 

Er I usikre på, hvilke regnskabsmæssige konsekvenser en planlagt omstrukturering kan have for jer? Eller har I brug for rådgivning om, hvordan I kan forenkle koncernstrukturen?

Vi kan samarbejde med jer fra planlægning til implementering og sikre, at en planlagt omstrukturering eller forenkling af koncernstrukturen implementeres på den mest effektive måde, og at alle potentielle faldgruber identificeres og adresseres på et tidligt tidspunkt. Ved at investere den tid, det tager at lære jeres forretning at kende, sikrer vi, at de svar, I får, afspejler jeres forretningsmæssige behov.

 

Vi kan tilbyde at:

 

Gennemgå de enkelte trin i transaktionen og:

  • identificere den relevante regnskabsmæssige behandling
  • levere illustrative posteringer
  • indikere, hvor ledelsen bør foretage et valg i forhold til regnskabspraksis og foretage vurderinger

Understøtte implementeringen af en plan for forenkling af koncernstrukturen, herunder:

 

 • præsentere planen til interne interessenter - være bindeled til skattekonsulenter, juridiske rådgivere og andre rådgivere
 • gennemgå juridiske og andre dokumenter
 • rådgive om regnskabstekniske forhold i forbindelse med projektet. 
 • foreslå en effektiv koncernstruktur, der resulterer i enklere rapporteringslinjer og eliminerer overflødige virksomheder og dermed reducerer de løbende omkostninger

Skabe løsninger, der afspejler "best practice" i forbindelse med omstruktureringer, herunder:

 

 • sikre overførsel af aktiver til den rigtige værdi (regnskabsmæssig værdi kontra dagsværdi)
 • minimere værdiforringelsesrisici
 • samarbejde med vores skattekonsulenter og dermed sikre, at overførsler er skatteeffektive
 • undgå ulovlig udbytteudlodning eller eventuelle faldgruber i forbindelse med udbytteudlodning

Kontakt os

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk

 

 

 

David Vestengen Hopkins

Senior Manager

Telefon +45 73 23 66 37

dvhopkins@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG