Danmark

Manual for regnskabspraksis og årsrapporter 

Præsenterer de valg, I har truffet vedrørende regnskabspraksis, koncernens resultater på den mest hensigtsmæssige måde over for investorer og analytikere? Har I brug for hjælp til at udarbejde en årsrapport, der overholder alle oplysningskravene? Er I usikre på, om utilstrækkeligt udformede politikker og udeladelser fra jeres manual for regnskabspraksis kan medføre fejl og manglende konsistens i anvendelsen af regnskabsmæssige krav?
Manual for regnskabspraksis og årsrapporter

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at jeres manual for regnskabspraksis afspejler alle de seneste regnskabsmæssige krav og præsenteres på en brugervenlig måde, som passer til jeres virksomhed eller koncern. Vi kan foretage et review af jeres årsrapport for at sikre overensstemmelse med oplysningskravene og vise, hvilken regnskabspraksis der på den mest hensigtsmæssige måde præsenterer virksomhedens resultat for investorer.

 

Med hensyn til jeres manual for regnskabspraksis kan vi:

 • bekræfte, at manualen er fagligt korrekt
 • opdatere politikker, så de afspejler den regnskabsmæssige udvikling
 • benchmarke politikker mod branchespecifikke normer
 • tilføje yderligere forklarende tekst hvis nødvendigt, herunder illustrationer i form af diagrammer/tabeller
 • udvide manualen til også at omfatte alle områder, der er relevante for virksomheden eller koncernen
 • tilføje afsnit om den fremtidige udvikling hvis relevant
 • identificere valgmuligheder i forhold til regnskabspraksis og konsekvenserne af de enkelte valgmuligheder
 • foretage ændringer i manualen for at lette kildehenvisningen.

 

Med hensyn til den lovpligtige regnskabsaflæggelse kan vi: 

 • udarbejde lovpligtig årsrapport
 • foretage compliance review af årsrapporten eller udvalgte noter før offentliggørelsen
 • være behjælpelig med at udforme særlige oplysninger
 • benchmarke mod konkurrenter i branchen.

Kontakt os

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk

 

 

 

David Vestengen Hopkins

Senior Manager

Telefon +45 73 23 66 37

dvhopkins@kpmg.dk

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG