Danmark

Ad hoc-spørgsmål og hotline service 

Er I usikre på, hvordan en bestemt transaktion kan påvirke jeres regnskabsaflæggelse, eller søger I en sparringspartner, som I kan ringe til for at få uformel rådgivning?

Vores eksperter kan hjælpe jer med at vurdere den regnskabsmæssige behandling af en konkret transaktion med hensyn til de strategiske mål for regnskabsaflæggelsen, det kommercielle miljø og de lovmæssige krav.

 

Vi kan tilbyde at: 

  • være sparringspartner eller drøfte og afklare specielle forhold vedrørende EU-godkendte IFRS'er eller dansk regnskabslovgivning eller være sparringspartner og komme med kritik i forhold til de anvendte forudsætninger
  • etablere en hotline til besvarelse af ad hoc spørgsmål pr. telefon 
  • assistere ved udarbejdelsen af regnskabspraksis for at understøtte virksomhedens konklusioner
  • afgive erklæring for at understøtte den regnskabsmæssige behandling af en konkret transaktion
  • formidle viden til nøglepersoner til brug for den regnskabsmæssige behandling af en konkret transaktion.

Kontakt os

 

Hans Peter Lindegård Buhrkal

Statsautoriseret revisor

Telefon +45 73 23 39 21

hpbuhrkal@kpmg.dk

 

 

 

David Vestengen Hopkins

Senior Manager

Telefon +45 73 23 66 37

dvhopkins@kpmg.dk

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG