Danmark

Regnskabsaflæggelse og -standarder 

I KPMG har vi stor erfaring med regnskabsaflæggelse og yder højt kvalificeret rådgivning og assistance, hvad enten der er tale om regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, de internationale regnskabsstandarder (IFRS), de amerikanske regnskabsstandarder (US GAAP), regnskabsmæssige forhold inden for specifikke brancher eller særlige virksomhedstyper.

Vi sætter en ære i at være på forkant og følger derfor den danske og internationale udvikling på regnskabsområdet tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora – både nationalt og internationalt i eksempelvis KPMG, FSR, FEE og EFRAG.

 

Vi udbyder både generelle seminarer og publikationer, der hjælper dig med at holde dig ajour. Desuden medvirker vi til direkte sparring med dig eller vores revisorer om konkrete problemstillinger eller ny regnskabsregulering, der har betydning for din virksomhed. Derudover tilbyder vi efteruddanelse eller faglig opdatering til dig og dine medarbejdere, som kan tilpasses konkret til din virksomhed og dine medarbejderes behov.

 

Regnskabsstandarder og specialistkompetencer

 

Gennem vores faglige afdeling, DPP (Department of Professional Practice) er vi på forkant med såvel den nationale som den internationale udvikling, herunder udviklingen inden for årsregnskabsloven, IFRS og US GAAP og implementeringen af dem i dansk lovgivning. Hertil kommer, at vi har særlige kompetencer inden for en række brancher, herunder den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige sektor, entreprenørbranchen, transportsektoren, ejendomsbranchen m.fl.

 

Vores regnskabsspecialister holder sig ikke alene nøje orienteret om udviklingen på regnskabsområdet – de deltager aktivt i udviklingen og fortolkningen af dansk regnskabsregulering.

 

Vores  specialister er klar til at bistå vores kunder og revisorer i løsningen af komplicerede regnskabsmæssige forhold og problemer. Yderligere har vi et stort internationalt netværk at trække på - og som trækker på os.

Kontakt

 

Søren Kok Olsen

Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Indsigt i årsregnskabsloven 8. udgave 2013/14

indsigt i aarl
KPMG's praktiske guide til forståelse af loven.