Danmark

Årsrapportmodeller 

KPMG har udarbejdet og opdaterer løbende illustrative årsrapporter for årsregnskabslovens regnskabsklasser A, B, C (mellem) og C (stor), der kan anvendes som inspiration ved regnskabsudarbejdelse. Endvidere har vi udarbejdet et illustrativt eksempel på en årsrapportmodel for en C (stor) koncern. For virksomheder i regnskabsklasse D henvises til den illustrative IFRS årsrapport.

Kontakt os

 

Søren Kok Olsen

Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

 

 

Jørgen Blom
Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 32 05
joergenblom@kpmg.dk