Danmark

ÅRL – årsregnskabsloven 

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge regnskab.

Vi sætter en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelse af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i  Årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. også ved at deltage i en række faglige fora herunder FSR's regnskabstekniske udvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Regnskabsråd.

Skatteændringer med regnskabsmæssig effekt

Nye skatteregler kan få konsekvenser for den regnskabsmæssige behandling af skatter på grund af begrænsninger i fremførselsmulighederne for skattemæssige underskud og forøget skattemæssigt afskriv-ningsgrundlag for driftsmidler. 

Udvidelse af kravene til rapportering om samfundsansvar

  Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget en lov om oprettelsen af en ny mæglings- og klage-institution for ansvarlig virksomhedsadfærd samt udvidet CSR-rapporteringskravene i årsregnskabsloven.
   

To nye EU-forslag

  EU-kommissionen har offentliggjort forslag til nyt regnskabsdirektiv, der skal erstatte 4. og 7. direktiv om årsregnskaber og koncernregnskaber. Samtidig er der offentliggjort forslag til ændringer af transparensdirektivet.

   

Vores specialister er klar til at hjælpe dig

 

Vi har en række specialister både til løsning af konkrete problemstillinger eller regnskabsmæssige problemstillinger indenfor specifikke branche- eller virksomhedstyper, den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige sektor, entreprenørbranchen, transportsektoren, ejendomsbranchen m.fl.

 

Vi kan derfor være aktiv sparringspartner for dig, når komplekse problemstillinger eller transaktioner opstår, eller når nye regnskabsbestemmelser skal vurderes i forhold til din virksomhed, f.eks.:

 

 • Virksomhedsovertagelser, værdiansættelse m.m.
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.m.
 • Nedskrivningstest af aktivers værdi
 • Aktiebaseret vederlæggelse, pensionsforpligtelser m.m.
 • Indregning af indtægter
 • Leasingaftaler
 • Fastlæggelse af dagsværdier

 

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står overfor, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau.

 

Vi har stor praktisk erfaring med årsregnskabsloven

 

Vi hjælper en lang række både mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Det betyder, at vi har stor erfaring med at sikre overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler. Ligeledes har vi stor praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

 

 • Lever min årsrapport op til kravene i dansk regnskabslovgivning?
 • Er vores økonomi- og regnskabsmanualer samt rapporteringspakker ajour?
 • Er vores forretningsgange og registreringsrutiner tilpasset årsregnskabsloven?
 • Tolker vi regnskabsmæssige problemstillinger korrekt?
 • Er vores it-værktøjer, f.eks. konsolideringssoftware tilpasset årsregnskabsloven?
 • Har virksomheden har adgang til nødvendige kompetencer indenfor dansk regnskabslovgivning?

 

Vi har erfaringer på alle områder, og står klar til at rådgive din virksomhed.

Få indsigt i årsregnskabsloven

Få indsigt i årsregnskabsloven

 

Vi udgiver bogen "Indsigt i årsregnskabsloven", som anvendes af mange virksomheder, men også i høj grad på uddannelsesinstitutioner.

 

Tjekliste til årsregnskabsloven

Årsrapportmodeller

  Få inspiration til regnskabs-udarbejdelsen. Se KPMG's illustrative årsrapporter for årsregnskabslovens regnskabsklasser A, B, C (mellem, stor og koncern).

   

Kontakt

 

Søren Kok Olsen

Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

 

Jørgen Blom 

 

Jørgen Blom
Statsautoriseret revisor
Telefon 73 23 32 05
joergenblom@kpmg.dk